App en website Waterplantmelder start tonen gemaaide gebieden

http://maaien-waterplanten-fonteinkruid-noord-holland
29 juli 2019  Laatste update: 20 maart 2023

Waterplantmelder.nl en de bijbehorende app tonen voortaan in een aantal watersportgebieden waar de waterplanten gemaaid zijn. De maaizones zijn voorzien van datum zichtbaar op de kaart met meldingen van waterplanten. Ook worden de zones waarvoor vergunning is verleend om te maaien getoond.

Waterplantmelder

De app en website Waterplantmelder werden in 2018 gelanceerd op initiatief van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Rijkswaterstaat met als doel de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied in kaart brengen. Met de ‘Waterplantmelder’-app en -website roepen de betrokken organisaties de hulp in van de vaarweggebruikers, waterrecreanten en andere betrokkenen om de overlast van deze waterplanten zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Maaien waterplanten

Verschillende organisaties, zoals Gastvrije Randmeren en Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer zijn sinds het begin van de zomer gestart met het maaien van de waterplanten in gebieden met overlast. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden. De gemaaide zones worden voor een aantal gebieden ook op de overzichtskaart van de waterplantmelder getoond.

Download de gratis app

De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store. Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl.

Vorig artikel Volgend artikel