Diverse ontwikkelingen rond ‘Sprong over het IJ’

22 juli 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Rond de ‘Sprong over het IJ’ zijn diverse ontwikkelingen te melden. Zo heeft de gemeente Amsterdam een onafhankelijke adviescommissie ingesteld, wordt er een reactie voorbereid met betrekking tot Nota Varen deel 2 en heeft een architect mogelijk een oplossing in de vorm van een licht hellende tunnel voor fietsers en voetgangers onder het IJ: de IJ Klopper.

Adviescommissie

Er is een onafhankelijke adviescommissie aangesteld om advies uit te brengen over de ‘Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam’. Daartoe is besloten omdat de in juli 2017 voorgestelde maatregelen niet aan de eisen van zowel gemeente, Rijk als de betrokken nautische partijen voldoen.

Alexander D’Hooghe gaat de Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam leiden. De Belgische hoogleraar heeft zijn sporen verdiend in het vlottrekken van projecten met tegenstrijdige belangen en een veelvoud aan belanghebbenden, zoals de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Ook de overige leden van de adviescommissie zijn inmiddels bekend. Het zijn Larissa van der Lugt en Maarten Schmitt.

Realistisch advies

De gemeente Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vragen de commissie om een ‘concreet en realistisch advies te geven over waar en hoe de oevers van het IJ én een deel van het Amsterdam Rijnkanaal het beste voor fietsers en voetgangers verbonden kunnen worden’.

Lange termijnvisie

De adviescommissie stelt hiervoor een lange termijnvisie, voor de komende 20-40 jaar, op over het gebruik van het IJ in relatie tot de ontwikkelingen op en rondom het Noordzeekanaal. Het gaat dan om zowel de stedelijke ontwikkelingen en de groeiende mobiliteit als de ontwikkelingen in de haven van Amsterdam en de achterlandverbinding over het water.

Het advies moet gemeente en Rijk verder helpen om knelpunten op het gebied van onder andere nautische en sociale veiligheid, doorstroming van langzaam verkeer en ruimtelijke kwaliteit op te lossen. De commissie gaat deze zomer van start. Het advies is naar verwachting gereed in het tweede kwartaal van 2020. Nadat het advies gereed is, kan de gemeente beoordelen op welke wijze bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij besluitvorming.

Besluitvorming

Waterrecreatie Nederland en andere betrokken partijen hebben bij de gemeente Amsterdam een dringende oproep gedaan om voortaan eerder en beter betrokken te worden bij besluitvorming op het gebied van waterrecreatie. Samen met HISWA Vereniging, Watersportverbond, de Toerzeilers en anderen wordt op dit moment een gezamenlijke reactie voorbereid met betrekking tot Nota Varen deel 2. Ook de ambities van de gemeente Amsterdam omtrent elektrisch varen in 2030 worden in het licht van de wensen en belangen van de recreatievaart nauwgezet gevolgd.

IJ Klopper

Op de website Architectenweb verscheen vorige week een artikel over de mogelijke oplossing voor een tunnel onder het IJ. Onder de naam ‘IJ Klopper’ ontwikkelde architect Syb van Breda een tunnel met aan weerszijden van het water een soort trommels waarmee fietsers geleidelijk kunnen afdalen. Het probleem van te sterke helling om voldoende diepte te kunnen bereiken, is hiermee mogelijk opgelost. De Leidse architect noemt het een ‘gift’ voor de discussie over een mogelijke verbinding tussen de IJ-oevers: “Je moet het niet zien als een protest tegen de komst van een brug over het IJ of als een plan om de veerpont te verjagen, maar ik denk wel dat wij een goede oplossing hebben bedacht.”

Bekijk hieronder een impressie:

De IJ Klopper from Syb van Breda & Co on Vimeo.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter