Voorbereiding bouw nieuwe circulaire bedieningscentrale voor 40 Friese bruggen van start

http://centrale-bediening-fryslan-Swettehsby
11 juli 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Het team dat aan de slag gaat met de bouw van de nieuwe centrale voor afstandsbediening van bruggen, is officieel van start gegaan. De provincie wil een zo circulair mogelijk gebouw realiseren, dat betekent onder andere dat het zoveel mogelijk van gebruikte materialen en herbruikbare grondstoffen gebouwd gaat worden.

Centrale bediening

Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 provinciale en gemeentelijke bruggen in Fryslân: het Swettehûs. Naast een werkplek voor ongeveer 20 brugbedienaars, doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers vaarwegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen.
Op 9 juni overhandigde gedeputeerde Fokkens symbolisch een brugwachtersklompje aan directeur Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Met daarbij het verzoek het klompje een tweede leven te geven in het nieuwe gebouw, helemaal passend bij het circulaire gedachtegoed. In het bouwteam werkt de provincie samen met de Bouwgroep, onderwijs- en kennisinstellingen om gezamenlijk een zo circulair mogelijk gebouw te realiseren. Fokkens: “Fantastisch dat we hier de kans krijgen circulaire economie daadwerkelijk te verweven in onze eigen bedrijfsvoering. Dat past heel goed bij dit project en de ambitie om koploper te worden in de circulaire economie.”

Tijdelijke bediencentrale

Brug Dronryp, de Sudergoabrug in Workum en de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd zijn onlangs over gegaan op afstandsbediening vanuit de tijdelijke bediencentrale. Dat is het voormalige projectbureau Vrij-Baan en ook de locatie voor de nieuwbouw van het Swettehûs. Vanuit daar worden op dit moment tien bruggen op afstand bediend. Begin volgend jaar gaat de bouw van start. Het Swettehûs is over twee jaar klaar voor gebruik.

Foto boven: Bouwgroep Dijkstra Draisma

Vorig artikel Volgend artikel