Onderzoek naar E&F-classificatie vaarwegen in Noord-Holland en Zuid-Holland

http://onderzoek-ef-classificatie-brtn%20vaarwegen
18 oktober 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Waterrecreatie Nederland onderzoekt mogelijkheden om het beheer van het fijnmazige recreatieve vaarwegennetwerk te verbeteren. In opdracht van de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse waterschappen, wordt een onderzoek uitgevoerd naar het nautisch en vaarwegbeheer van vaarwegen die mogelijk in aanmerking komen voor een E&F-classificatie.

Binnen het bestuurlijk beheeroverleg stemmen provincie Noord-Holland samen met andere vaarwegbeheerders de werkzaamheden af en wordt informatie uitgewisseld. Een van de gezamenlijke acties is ook het verkrijgen van meer duidelijkheid over de taken en bevoegdheden van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van het fijnmazige vaarwegennetwerk. Dit zijn wateren waarop met kleinere boten waaronder bijvoorbeeld sloepen wordt gevaren.

Onderzoek

Naar aanleiding van een eerste verkenning door het bestuurlijke beheeroverleg in 2018 worden de wettelijke kaders en de praktijk van het vaarweg- en nautisch beheer van het fijnmazige netwerk nu nader geanalyseerd door Stichting Waterrecreatie Nederland.

Dit betreft onder meer het planologisch-juridisch borgen van het vaarwegbeheer van dit waternetwerk, de haalbaarheid van het oplossen van mogelijke fysieke knelpunten, het inzicht verkrijgen in de gebruikersaantallen en het organiseren van het nautisch beheer. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden. Deze partijen zijn betrokken bij het proces door middel van een stakeholder-werksessie waarin zij hun wensen, ambities en opmerkingen konden aangeven. Wanneer partijen niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn, kunnen zij ook rechtstreeks aan het projectteam informatie aanleveren.

E&F-vaarwegen

Een E&F-classificatie voor kleinere recreatievaart zou de systematiek van de classificatie die voor het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) wordt gehanteerd, kunnen volgen. De classificatie voor het BRTN loopt van A tot en met D, van grotere motor- en zeilboten naar kleinere. De classificatie E&F zou voor kleinere recreatievaart zijn, waaronder sloepen.

Zuid-Holland

Voor de provincie Zuid-Holland zal een vergelijkbaar onderzoek worden uitgevoerd. Ook hier zal worden gekeken naar de wijze waarop het vaarweg- en nautisch beheer van E&F-vaarwegen in de praktijk is georganiseerd en wat hiaten en verbeterpunten zijn. Voor beide onderzoeken wordt ook gekeken naar een aantal best practices in andere delen van Nederland. Mede op basis van de onderzoeken zal worden gekeken of een landelijke E&F classificatie voor vergelijkbaar met de BRTN-classificatie A t/m D wenselijk is.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter