Bewoners overhandigen toekomstplannen voor havengebied Oudega

http://oudega-aan-het-water-toekomst-Bart-Lindenhovius
04 november 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op vrijdag 1 november jl. hebben bewoners uit Oudega de toekomstplannen voor hun dorp en het havengebied gepresenteerd. Deze plannen zijn gebundeld in het Ontwerp Masterplan Waterfront Oudega. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en wethouder Robert Bakker kregen de eerste exemplaren.

Ontwerp Masterplan Waterfront Oudega

Het Ontwerp Masterplan Waterfront Oudega (PDF, 11 Mb) is onderdeel van de ontwikkeling van Oudega aan het Water. Het is tot stand gekomen door een samenwerking tussen dorpsbewoners, gemeente Smallingerland en provincie Fryslân. Het plan geeft richting aan hoe het dorp aankijkt tegen het toekomstige dorpsplein en het havengebied. Belangrijke onderdelen zijn de sloop van de voormalige zuivelfabriek en de aanleg van nieuw water.

Het Masterplan sluit aan bij de ambities van provincie Fryslân op het gebied van recreatie en leefbaarheid van het dorp. “Complimenten aan de bewoners voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid bij het maken van zo’n plan”, aldus Fokkens-Kelder. Wethouder Bakker sloot zich hierbij aan.

Vervolg

In totaal is er voor Oudega aan het Water 17 miljoen euro beschikbaar gesteld door provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân. Daarnaast heeft de gemeente nog een miljoen beschikbaar gesteld voor de aankoop en sloop van de zuivelfabriek en de herinrichting van het dorpsplein. Het Ontwerp Masterplan Waterfront wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten (provincie) en het college van burgemeester en wethouders (gemeente). Vervolgens gaat het initiatief naar de gemeenteraad.

Foto boven © Bart Lindenhovius – via Provincie Fryslân

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter