Kijktip: Meanderende Maas - Toelichting plan op hoofdlijnen

http://meanderende-maas
19 november 2019  Laatste update: 15 maart 2023

In onderstaande video wordt een toelichting gegeven op de plannen die in het kader van het project ‘Meanderende Maas’ zijn gemaakt. In het filmpje lichten onder andere de dijkgraaf van waterschap Aa en Maas kort het concept voorkeursalternatief toe. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith.

Meanderende Maas

De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. Het gebied voldoet dan aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn.

Met de versterking van de 25 km lange dijk tussen Ravenstein en Lith, in combinatie met verruiming van de Maas, worden in de toekomst zo’n 270.000 mensen beschermd tegen overstromingen. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Bekijk de video:

Zie voor meer informatie de website: www.meanderendemaas.nl.
© Visualisatie boven: Meanderende Maas

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter