Provincie Zuid-Holland doet eerste aanzet voor toekomstvisie Vlietzone

http://vlietzone
28 november 2019  Laatste update: 15 maart 2023

De provincie Zuid-Holland wil met bewoners, gemeenten, waterschappen en bedrijven in gesprek om de toekomst van de Vlietzone te bespreken. Dat stelde gedeputeerde Anne Koning (PvdA) woensdag voor tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten.

De Vlietzone is het gebied langs het water van de Vliet. Het gebied raakt de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Leiden. Daarnaast grenst het aan drie andere gemeenten (Delft, Voorschoten en Zoeterwoude).

Toekomstvisie

Aanleiding voor het commissiedebat over dit gebied was een voorstel van begin dit jaar van toenmalig Statenlid Ron Hillebrand (PvdA). Hij vroeg de provincie om een toekomstvisie te ontwikkelen voor dit gebied. De PvdA vindt dat het groen ‘door versnippering gaat verrommelen’. Het idee is dat als er een visie is ontwikkeld voor dit gebied, het stukje groen in deze regio wordt behouden. Het voorstel kreeg unanieme steun in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Eerste bijeenkomst

Nu is dus de provincie aan zet om de visie voor de Vlietzone te ontwikkelen. Provinciebestuurster Koning wil dat samen met belanghebbenden in dit gebied doen. Dat gebeurt als eerste tijdens een zogeheten ‘startconferentie’. Koning: “We willen een eerste conferentie houden waarin helder wordt: waar willen we naartoe? Dat willen we doen door eerst iedereen bij elkaar te brengen.”

Met de betrokken partijen wordt geïnventariseerd wat de opgaven in de Vlietzone zijn, wat de status is van deze opgaven en welke processen hiervoor al lopen. De eerste bijeenkomst over de toekomst van de Vlietzone wordt in maart of april 2020 georganiseerd. Daarna start de fase waarin de partijen de toekomstbeelden ook werkelijk gezamenlijk op gaan stellen.

Een toekomstvisie voor het gebied lijkt niet overbodig: onlangs presenteerde de gemeente Leiden al een plan voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de Vliet. Dit plan is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven en vijf omliggende gemeenten. In het plan wordt de Vlietzone genoemd als een van de locaties die geschikt is om te veranderen in een bedrijventerrein. Andere betrokkenen, zoals sportverenigingen en natuurorganisaties zijn geen voorstander van deze plannen.

Bron: Omroep West

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter