De top vijf van Waterrecreatie Nederland (2019)

http://top-10-2019
24 december 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Het jaar loopt op het einde en dat is voor ons het moment om terug te blikken. We zijn in de statistieken gedoken om te zien welke artikelen het afgelopen jaar het meest door gelezen zijn. Bekijk hieronder de top 5 van 2019.

Nieuws top vijf

Handig om te vermelden is dat we in de top 5 alleen de nieuwsartikelen noemen. Als we ook de andere pagina’s zouden meenemen, zouden de pagina’s met projecten en de kennisbank overigens bovenaan staan. De top 5 nieuwsberichten ziet er als volgt uit:

  1. Gezuiverd toiletwater recreatieschepen mag voortaan geloosd worden – In oktober ging een nieuwe regeling met betrekking tot het lozen van toiletwater vanaf recreatievaartuigen in. De Regeling lozen buiten inrichtingen wordt aangevuld waardoor het voortaan onder voorwaarden toegestaan is om toiletwater van recreatieboten te lozen. Het is een belangrijk onderwerp in de sector, zo blijkt uit deze eerste plek. Lees het artikel: Gezuiverd toiletwater recreatieschepen mag voortaan geloosd worden
  2. Nieuwe stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht – In maart werd tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show door HISWA Vereniging en het Watersportverbond gezamenlijk de stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht, bedoelt om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren. Lees het artikel.
  3. Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR – De overgang van de examinering voor het vaarbewijs van VAMEX naar CBR, vanaf 1 januari 2020, is ook een geliefd onderwerp. Zo blijkt wel uit deze derde plek. Lees het artikel: Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR.
  4. Nieuw vaarwater Reevediep geopend voor publiek – Koning Willem Alexander opende in maart de sluisdeuren en daarmee ook het ‘Ruimte voor de Rivier-project’ Reevediep bij Kampen. Tegelijkertijd werd hiermee ook het nationale programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. Sinds begin april is het gebied eromheen weer geopend voor het publiek. Lees meer over het nieuwe vaarwater.
  5. Waterrecreatie Nederland adviseert een goede voorlichtingscampagne rond vuil water – Nog een artikel over het thema ‘vuil water’ in de top vijf. De oproep van deze stichting om een gedegen voorlichtingscampagne in het leven te roepen werd eveneens goed gelezen. Meer duidelijkheid over gezuiverd lozen, verzegeling en uitpompstations is nodig. Lees het artikel hier nog eens terug.

Dat wat de top vijf van 2019. Op naar een mooi 2020!

Vorig artikel Volgend artikel