Gezamenlijk Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied opgesteld

http://toekomstbeeld-ijsselmeergebied-hindeloopen
12 december 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op 12 december 2019 is tijdens het overleg van de Regiogroep IJsselmeergebied van het Netwerk Waterrecreatie het gezamenlijke ‘Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied’ ondertekend. Het Toekomstbeeld is de basis voor bijdragen aan het beleid dat voor het IJsselmeergebied wordt ontwikkeld.  

Het IJsselmeergebied is uniek in het bieden van mogelijkheden te onthaasten, te ontspannen, van de natuur te genieten, de ruimte te beleven en sportprestaties neer te zetten. Vanuit de gastvrijheidseconomie biedt dit water een unieke beleving van cultuurhistorie, stad en land.

Aanleiding

Het Toekomstbeeld bouwt voort op de eerdere nota “Samen Meer IJsselmeer” (2000) van de toen samenwerkende waterrecreatie- en natuurorganisaties. De hoofdelementen van deze nota zijn nog steeds actueel. De behoefte om waterhuishouding, recreatie en natuur als primaire waarden aan te merken is alleen maar urgenter geworden. Ook de ambities van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 en de tien ontwerpprincipes van Frits Palmboom hebben de waterrecreatiesector gemotiveerd om de visie op de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen opnieuw te formuleren.

Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied

Het behoud van ruimte, weidsheid en rust is niet meer vanzelfsprekend. De claims op het IJsselmeergebied nemen toe. Landschappelijke kwaliteit mag niet lijden onder klimaatadaptatie en energietransitie. Het huidige (water)recreatieve gebruik en verwachte groei in recreatief en toeristisch gebruik is ook een belangrijke economische pijler. Daarbij draagt het gebied bij aan de kwaliteit van het leven. Dit zijn uitdagingen die we de komende decennia aan de hand van het Toekomstbeeld gezamenlijk willen uitwerken, niet alleen als waterrecreatie, maar ook in samenwerking met anderen. Bekijk het Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied.

ondertekening-toekomstbeeld-ijsselmeergebied

Deelnemers Regiogroep IJsselmeergebied, Netwerk Waterrecreatie

Deelnemers aan de regiogroep IJsselmeergebied die hebben bijgedragen aan het Toekomstbeeld zijn: het Watersportverbond, de Toerzeilers, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, het Verbond Nederlandse Motorbootsport, de KNMC, de Nederlandse Kitesurfvereniging, de Wadvaarders en de Catamaran en Trimaran Club.

De regiogroep IJsselmeergebied is onderdeel van het Netwerk Waterrecreatie. Doel van het netwerk is:

  • Realisatie van de ambities in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
  • Behartiging van de belangen van de netwerk-deelnemers door tussentijdse agendering onderwerpen en afstemming acties
  • Versterking van de samenwerking tussen deelnemende partners in het netwerk.
  • Versterking van het netwerk van professionals en vrijwilligers van deelnemende partners

Zie voor meer informatie www.netwerkwaterrecreatie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacques Pronk (jacques.pronk@toerzeilers.nl, 06-22433182) of Dinand de Ridder (ijsselmeer@watersportverbond.nl, 06-53946057).

© Foto: Hindeloopen, zicht op het IJsselmeer, Michiel Verbeek (Wikipedia)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter