Themabijeenkomst ‘Toeristisch Groningen’ in teken van waterrecreatie

http://1280px-reitdiep-groningen-waterrecreatie-Garnwerd_Café_Hammingh.jpeg
03 december 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op 9 december organiseert de Provincie Groningen de themabijeenkomst waterrecreatie Toeristisch Groningen’.

Waterrecreatie in Groningen

De provincie organiseert al gedurende langere tijd, in samenwerking met brancheorganisaties, Marketing Groningen, Routebureau Groningen en Economic Board Groningen, de bijeenkomsten ‘Toeristisch Groningen’. Op een voorstel vanuit de sector waterrecreatie is ‘Toeristisch Groningen’ uitgebreid met bijeenkomsten specifiek over waterrecreatie. Doel is informatie- en kennisuitwisseling en netwerkvorming gericht op het bevorderen en beleven van waterrecreatie in de brede zin van het woord.

Vaarwegen Groningen

Een belangrijke reden voor het initiatief is het feit dat het beheer en onderhoud van de vaarwegen en oevers in Groningen niet in één hand liggen. Verantwoordelijk zijn instanties als waterschappen, gemeenten, meerschap, provincie. Dit geldt ook voor het beheer en onderhoud van bruggen en sluizen. Dat betekent dat gebruikers en ondernemers niet bij één instantie terecht kunnen voor het inbrengen van ideeën, suggesties en knelpunten. De verwachting is dat met het houden van thema- /netwerk-bijeenkomsten deze inbreng samenkomt en wordt uitgewisseld, wat kan leiden tot kennisvergroting, verbeteringen en innovaties.

Afgesproken is dat de bijeenkomsten georganiseerd worden door vertegenwoordigers uit de sector. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, de inbreng van thema’s, het leiden van de bijeenkomsten en het uitnodigen van eventuele sprekers. Marleen Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland, is tijdens de bijeenkomst op 9 december uitgenodigd om te spreken over de actuele betekenis van de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN).

Alle organisaties/personen uit de sector waterrecreatie kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten. Zie voor meer informatie en het programma de website van de Provincie Groningen.

(foto boven: Wikipedia)

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter