Herman Derk Louwes-gemaal in Zoutkamp verhuist en wordt vernieuwd

http://hd-louwes-gemaal-zoutkamp-schema
30 januari 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 18 december besloten dat het Herman Derk (HD) Louwes-gemaal in Zoutkamp wordt uitgebreid. De uitbreiding is volgens het waterschap nodig om nadelige effecten van klimaatverandering te voorkomen. Het nieuwe gemaal in het Hunsingokanaal komt vijfhonderd meter verderop te liggen.

Voorkeursvariant uitbreiding gemaal H.D. Louwes

De uitbreiding waarover het algemeen bestuur heeft besloten is de voorkeursvariant: nieuwbouw van een gemaal met een afvoercapaciteit van 1.600 m3/minuut naast de rijksmonumentale Hunsingosluis in Zoutkamp. Deze sluis ligt in de voormalige zeedijk. De voormalige zeedijk krijgt zijn waterkerende functie terug.

Tegelijkertijd wil het waterschap ook de oude Hunsingosluis opknappen en vernieuwen. De sluis doet nu dienst als spuisluis, maar wordt dan een schutsluis voor de scheepvaart. Om te voorkomen dat het gemaal water wegpompt uit andere gebieden dan gewenst, komt er een afsluitvoorziening in een andere sluis, bij Schouwerzijl. In de plannen staan ook maatregelen om te zorgen dat vissen van en naar het Lauwersmeer kunnen trekken.

Droge Voeten 2050

De aanpassingen zijn volgens het waterschap nodig vanwege klimaatveranderingen. Zonder iets te doen zou dat betekenen dat het waterschapsgebied een grotere kans heeft op wateroverlast of droogte. Vandaar dat in de studie Droge Voeten 2050 berekend is aan welke veiligheidsnormen het gebied zal moeten voldoen om het gebied tot 2050 tegen wateroverlast te kunnen beschermen. Op basis van die normen zijn in de studie maatregelen bepaald. Een van die maatregelen is de uitbreiding van gemaal H.D. Louwes.

Kansen voor Zoutkamp en het Lauwersmeergebied

De voorkeursvariant combineert nieuwbouw van het gemaal met extra kansen voor de leefomgeving van Zoutkamp en het Lauwersmeer. In de voorbereiding voor de bouw van het gemaal is het waterschap in gesprek gegaan met provincie en gemeente en met ondernemers en inwoners uit Zoutkamp en het Lauwersmeergebied. Daarbij bleek dat er in de streek veel animo is om ook andere wensen voor Zoutkamp en omgeving aan te pakken. Zoals voor natuurontwikkeling, cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid. Door de werkzaamheden voor de uitbreiding ligt er een mooie kans deze wensen uit te voeren. Het gaat dan om:
• versterken van de natuurwaarden van Lauwersmeer, Hogeland en de Waddenzee
• behouden en versterken van cultuurhistorische waardevolle monumenten en elementen
• versterken van recreatie & toerisme in Zoutkamp, op het Lauwersmeer en het Hogeland
• verbeteren van watersport door vrijere doorvaart en grotere gastvrijheid
• vergroten van de beleefbaarheid van Zoutkamp door nieuwe verbindingen voor fietsers en wandelaars
• verbeteren van verkeersveiligheid en verkeersbeleving
• versterken van ondernemerschap en woongenot

Het waterschap heeft de totale kosten van de uitbreiding voorlopig geraamd op ongeveer 27,5 miljoen euro. Lees meer op de website van Waterschap Noorderzijlvest.

© Animatie boven: Waterschap Noorderzijlvest

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter