Raad van State oordeelt: Reeve dorp mag ontwikkeld worden, vaarwater blijft open

http://reeve%20dorp-visualisatie
06 januari 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve en de doorvaarbaarheid van het Reevediep. Het bestemmingsplan Reeve dorp is onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat dorp Reeve gebouwd mag worden en het Reevediep volledig bevaarbaar blijft.

Bezwaren

De komst van het Reevedorp en Reevediep houden de gemoederen al lange tijd bezig in Kampen. Bezwaren van de twee natuur- en landschapsorganisaties Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta tegen de woningbouw en de doorvaarbaarheid slaagden niet, waardoor de in april 2019 geopende vaarroute nu definitief in gebruik kan blijven.

Plan IJsseldelta Zuid

Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen is een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep is hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw ontstaan. De ontwikkeling levert nieuwe mogelijkheden voor waterrecreatie op in het gebied.

Vervolg

Begin 2020 zal er een informatieavond over Reeve gepland worden om belangstellenden bij te praten over de laatste stand van zaken en de planning. Meer informatie is ook te vinden op de website www.nieuwbouw-reeve.nl.

(afbeelding boven: Nieuwbouw-Reeve.nl)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter