Zeven vragen aan Geert Dijks – HISWA-RECRON: ‘Als vrije tijd je werk is’

http://Geert-dijks-Hiswa-recron-waterrecreaatie
28 januari 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Een nieuw jaar, tijd voor een nieuw item. Het komende jaar zullen wij iedere maand met een bestuurslid van Waterrecreatie Nederland in gesprek gaan. In deze interviews blikken we terug op de samenwerking van de afgelopen jaren, maar kijken we ook naar de ambities voor de toekomst. Geert Dijks, directeur van de HISWA-RECRON beet de spits af, op het gloednieuwe kantoor van de per 1 januari 2020 gefuseerde organisatie. Er volgde een geanimeerd gesprek over waterrecreatie, zijn persoonlijke drijfveren en natuurlijk de zakelijke ambities.

Zeven vragen aan Geert Dijks:

1) Wat is je persoonlijke drijfveer om je in te zetten voor de waterrecreatie?
“Je hoort wel eens zeggen: ‘Als vrije tijd je werk is…’, dat geldt voor mij zeker. Ik ben pas relatief laat met watersport in aanraking gekomen.” vertelt Dijks. “Tijdens mijn studententijd mocht ik met mijn beste vriend en zijn vader meedoen met een 24-uurs race, die we ook nog gewonnen hebben! Ik was fokkemaat, en we kregen gelijk windkracht 8 of 9. Veel jachten gingen terug, maar wij voeren door en wonnen de race in die klasse. Die vader had zo’n enorme passie voor het varen, ik wist meteen: Dit wil ik ook!”

 geert-dijks-zeilen-waterrecreatieBesmet door het watersportvirus trok de geboren Limburger daarop naar Balk voor zeillessen. Daar ontmoette hij zijn echtgenote en samen kochten ze later hun eerste boot. Dat was toen Dijks 27 jaar was en sindsdien is hij altijd blijven varen. Vanuit zijn achtergrond in toerisme en verblijfsrecreatie startte Dijks in 1996 als regiomanager bij HISWA Vereniging. “Zo heb ik van mijn passie voor varen mijn beroep kunnen maken. En door het varen kom ik natuurlijk veel zaken tegen die we kunnen verbeteren.”

2) Wat draag je als organisatie bij aan het realiseren van de Toekomstvisie Waterrecreatie?
“De toegevoegde waarde van HISWA-RECRON is vooral economisch getint. En dan met name gericht op de kant van de ondernemers, de werkgelegenheid en de ontwikkeling en de groei van de sector. Daarmee zijn we in het bestuur van Waterrecreatie Nederland een unieke partij, want de andere deelnemers zijn met name gericht op de gebruikerskant of de overheidskant.’

Toch beweegt HISWA-RECRON zich anders dan ondernemersverenigingen in andere sectoren, vervolgt Dijks: “Ondernemers die bij ons zijn aangesloten baseren hun bedrijfsmodel vaak op het water en het land om hen heen, dus het is cruciaal dat er rekening met hun belangen wordt gehouden. Daarom bemoeien wij ons relatief veel met omgevingsproblematiek. En dat is iets wat voor ons veel te omvangrijk en complex is om alleen te doen. Dat kunnen we dus ook niet alleen, en daarom moeten we met andere partijen samenwerken. Waterrecreatie Nederland als organisatie is daarin een uniek concept, wat je bijna nergens tegenkomt. Ik draag dat dan ook met trots uit naar de buitenwereld: zo kan het ook”.

Gevraagd naar de raakvlakken met de specifieke ambities uit de Toekomstvisie Waterrecreatie vervolgt Dijks: “Binnen de samenwerking zie ik het in standhouden van het recreatieve vaarwegennetwerk, de blauwe aders, als primaire ambitie. Daarnaast vind ik veiligheid van belang, vanwege de grote maatschappelijke impact. Dat kun je ook niet alleen, dat moet je gecoördineerd aanpakken. Het mooie aan de samenwerking vind ik dat er niet alleen sprake is van bezwaren maken, maar juist gezamenlijk de helpende hand bieden, dat vind ik sterk. ‘Varen doe je Samen!’ is daar een mooi voorbeeld van. Als sector moeten we niet alleen ‘tegen’ zijn, maar helpen om tot een oplossing te komen.”

3) Wat is de belangrijkste mijlpaal die bereikt is in de samenwerking afgelopen jaren?
“Het in standhouden van de BRTN vind ik echt een mijlpaal. De BRTN heeft autoriteit en is een bekend begrip geworden dat veel gebruikt wordt. Daarnaast denk ik dat Varen doe je Samen! als project een heel groot succes is. Zeker als je kijkt naar het bereik dat met beperkte middelen gehaald wordt. Je ziet ook dat het breed wordt ondersteund, je komt het overal tegen”. HISWA Vereniging is sinds de start van de campagne bij Varen doe je Samen! betrokken geweest. In 2020 is het nieuwe convenant van Varen doe je Samen! gestart, waarmee de campagne tot 2025 verder kan.

“Zo kan ik nog heel wat resultaten noemen” vervolgt Dijks. “Voor de stichting is de ontwikkeling van het geografische informatiesysteem met relevante informatie over waterrecreatie en watersport denk ik ook een mijlpaal. Voor de komende jaren liggen daar denk ik nog heel veel kansen. Dit moet het systeem worden waar overheden in kijken, voordat ze een besluit nemen.”

4) Wat zie je als belangrijke ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie?
“Ik zie dat er goede ontwikkelingen gaande zijn als het gaat om de watersport laagdrempeliger te maken, zodat meer mensen van het water kunnen gaan genieten. Technische innovaties, zoals elektrisch varen of betere routeplanners, maken het voor veel mensen makkelijker om te gaan varen. Met een campagne als Welkom op het Water zetten we daarop in, om steeds meer mensen kennis te laten maken met watersport.”

5) Waarom is de samenwerking/partnerschap met Waterrecreatie Nederland belangrijk voor jouw organisatie?
“Hoewel wij best een grote partij zijn, zijn we toch te klein om de grote onderwerpen effectief alleen op te kunnen pakken. Daarnaast is het ook beter om samen te werken, met de kant van de gebruikers en de overheid omdat je dan op termijn een stuk verder komt. Met de samenwerking met Waterrecreatie Nederland brengen wij veel kennis in, maar we krijgen er ook heel veel draagvlak bij verschillende partijen voor terug. Daarmee is ons geluid niet alleen een ondernemersgeluid, maar ook een maatschappelijk geluid geworden. En daardoor heb je een nog relevantere boodschap. Ik zie daarin op de lange termijn ook mogelijkheden om andere partijen uit de sector vrije tijd en recreatie met waterrecreatie te verbinden. Bijvoorbeeld door samen op te trekken met andere brancheverenigingen en gebruikersorganisatie in de recreatiesector, zodat je in de politiek nog een steviger geluid kunt laten horen.

hiswa-recronDijks zou daarnaast graag zien dat de sector meer aandacht vanuit politiek Den Haag krijgt. “We willen eigenlijk een minister of een staatssecretaris voor toerisme en recreatie, of op zijn minst een soort deltacommissaris. Er is behoefte aan leiderschap en nationale regie voor samenwerking tussen departementen en regionale overheden en de sector. Op het gebied van spreidingsbeleid, onderzoek, regel- en lastendruk en het nationale netwerk van fiets- wandel en vaarroutes. ”

6) De ambities van Waterrecreatie Nederland zijn gebaseerd op de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Routenetwerken en voorzieningen’ en ‘Veiligheid’ met als overkoepelend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie je kansen voor concrete resultaten en intensievere samenwerking?

“Duurzaamheid is ook voor ons een belangrijk thema. Als branchevereniging willen wij de ondernemers hierin zo goed mogelijk ondersteunen en aanmoedigen om duurzaam te werken. Verder is het aan de ondernemers om duurzame producten voor de markt te ontwikkelen. Hierin zijn wij facilitair, maar dat is iets wat de markt zelf moet oppakken.” zo omschrijft Dijks de rol van de vereniging. “Voor ons is de regelgeving op dit gebied van direct belang. Wij moeten voorkomen dat de sector als vervuiler wordt gezien. We vervuilen waarschijnlijk maximaal 1 procent van de waterbodem, maar we worden wel voor 80 procent aangeslagen, omdat we de enige zijn die zichtbaar is op het water. Toch is het streven op termijn naar vrijwel zero-emissie. Maar dan moet de wetgever daar wel ruimte voor bieden. En dat is momenteel lastig door verouderde denkbeelden en wetgeving, hoge eisen die afwijken van het EU-beleid maar ook soms hoge ambities van de overheid, waarbij het gewenste tempo niet haalbaar is. Bovendien moet er draagvlak bij de gebruikers worden gecreëerd. Daar moet je tijd voor nemen en goede stimuleringscampagnes voor ontwikkelen.”

7) Op welk onderwerp denk je dat de samenwerking in de toekomst belangrijk zal worden of zijn?
Als kersverse directeur van HISWA-RECRON ziet Dijks -niet verwonderlijk- veel kansen op de lange termijn voor de koppeling van land- en waterrecreatie: “Wie aan het water verblijft, kan makkelijk de stap zetten om het water ook echt op te gaan. Die combinatie biedt veel economische kansen. Denk bijvoorbeeld ook aan wonen of verblijven op het water, ook als tijdelijke oplossing. Er is veel interesse voor de zogenoemde ‘vakantieboten’ (ook wel houseboats), maar voor ondernemers is het vaak nog te onzeker om hiermee aan de slag te gaan en vanuit iedere gemeenten worden eigen regels verzonnen.

Kijkend naar de toekomst is wat Dijks betreft de totstandkoming van een structurele financiering voor waterrecreatie van groot belang. “Daarmee krijgen we veel mogelijkheden om iets in gang te zetten op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en waterbeleving. Omdat we dan ook de middelen hebben om zelf een voorbeeld te geven waar anderen bij kunnen aanhaken. Ik zou graag zien dat de rollen omgedraaid worden. Dat als iemand een goed idee voor verbetering heeft, dat hij bij Waterrecreatie Nederland kan aankloppen om het gezamenlijk in gang te zetten. Ook de overheid zelf. Als de sector zelf mee kan investeren om ambities van partijen sneller te realiseren, dan zou dat zou echt een stap voorwaarts betekenen. Tegelijk kan je zo regelen dat onze expertise wordt ingezet om het project ook op een effectieve wijze uit te voeren. Naar mijn idee is dat een belangrijke voorwaarde om op de lange termijn echt van betekenis te kunnen zijn en blijven in de sector en de autoriteit te worden die we willen zijn.”

Lees ook:

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter