Petitie voor uitstel emissieloze recreatievaart in Amsterdam

http://doorvaarvignet-amsterdam-grcht-varen-emissieloos
19 maart 2020  Laatste update: 20 maart 2023

HISWA-RECRON, Watersportverbond en Nautische Dienstverleners in Amsterdam zijn een petitie gestart om het invoeren van emissieloos varen voor de recreatievaart in Amsterdam met vijf jaar uit te stellen. De maatregel is onderdeel van de Nota Varen deel 2 van de Gemeente Amsterdam. ‘Veel te vroeg’, zeggen de initiatiefnemers, en zoeken daar nu via een online petitie steun voor.

Emissieloos varen Amsterdam

Eén van de voorgenomen maatregelen van de Gemeente Amsterdam is de invoering van de plicht om vanaf 2025 in het centrumgebied emissieloos te varen. Voor het overige binnenwater zal de maatregel vanaf 2030 gelden. De Nota Varen deel 2 zal in het voorjaar inhoudelijk behandeld worden. Doel is om de verzamelde handtekeningen dan aan de gemeente aan te bieden.

Uitstel tot 2030

De initiatiefnemers zeggen de invoering van 2025 te vroeg te vinden. Uit onderzoek onder jachthavens in het gebied zou gebleken zijn dat ‘een overgrote meerderheid qua elektrische infrastructuur onvoldoende geëquipeerd is’.

Ook de infrastructuur naar de havens toe, is vaak ontoereikend. Uit een onderzoek van de gemeente onder bootbezitters blijkt dat op dit moment nog geen 4% elektrisch vaart en dat bij invoering van de maatregel in 2025, bijna 25% de ligplaats opzegt in Amsterdam of stopt met varen. Slechts 4% verwacht de boot om te bouwen naar elektrisch.

Petitie

De petitie stelt dat de gemeente zeer voortvarend is in haar beleid door emissieloos varen al per 2025 in het centrumgebied in te willen voeren, terwijl de noodzakelijke voorzieningen voor emissieloos varen in de openbare ruimte en in de jachthavens nog lang niet op orde zijn. Verder dat op dit moment 96 % van de gemotoriseerde recreatievaart niet emissieloos vaart en dat ombouwen van het vaartuig naar elektrisch een kostbare zaak is. Ook is er geen enkele regeling voor watersporters om tegemoet te komen in de kosten voor ombouw naar elektrisch aangedreven.

De betrokken organisaties zijn van mening dat met een uitstel van minimaal vijf jaar de noodzakelijke tijd wordt gewonnen om faciliteiten en infrastructuur op orde te krijgen. ‘Technische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en het watersportbedrijfsleven en de consumenten kunnen niet van vandaag op morgen overstappen. Daarbij hoopt men op een stimuleringsmaatregel voor watersporters om hun boot zo spoedig mogelijk om te bouwen’.

Meer informatie is te vinden in de petitie: Recreatievaart emissieloos in centrum Amsterdam: van 2025 naar 2030

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter