Rotterdam onderzoekt nieuwe oeververbinding Nieuwe Maas

http://oeververbinding-nieuwe-waterweg-rijkswaterstaat-507981
25 maart 2020  Laatste update: 15 maart 2023

In Rotterdam wordt gekeken naar een nieuwe multimodale oeververbinding die bijdraagt aan de bereikbaarheid over de weg, met het openbaar vervoer, de stedelijke leefkwaliteit en verstedelijking. Het zoekgebied voor de nieuwe multimodale oeververbinding is tussen Kralingen en Feijenoord. Ook de Algera corridor is onderdeel van het plan. Zie ook de website oeververbindingen.nl voor meer informatie.

Onderdeel BRTN

De Nieuwe Waterweg is een belangrijke verbinding met de Noordzee in het BRTN, zowel voor binnenlandse als buitenlandse recreatievaart. Daarnaast is de Algerabrug als onderdeel van de Algeracorridor een essentieel onderdeel van de Staande Mast Route (SMR). Dit is een hoofdverbinding in de BRTN tussen Friesland, het IJsselmeergebied en het Deltagebied. Voor deze route is er geen alternatief. Voor de SMR is een convenant ondertekend door de provincies, gemeenten, waterschappen en ProRail.

Zienswijze

Recent hebben zowel Waterrecreatie Nederland als de Toerzeilers een zienswijze ingediend in het voortraject voor de realisatie van de nieuwe oeververbinding. Hierbij is aangegeven dat vanuit de waterrecreatie de voorkeur uitgaat naar een tunnel. Dit geldt ook voor de beroepsvaart. Voor de beroeps- en recreatievaart is een tunnel eigenlijk de enige optie gezien het zoekgebied en de nautisch technische problemen die een brugverbinding voor de scheepvaart met zich mee brengen.

Belangen vaarweggebruikers

De projectorganisatie geeft aan dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de vaarweggebruikers. Bij eventuele andere alternatieven zoals een brug is het van belang rekening te houden met de landelijke richtlijnen zoals de RWS Richtlijnen 2017 en de BRTN-classificatie en de BRTN bedieningsregimes. Bij een brug is het ook van belang om de veiligheid van de verschillende vaarweggebruikers in acht te nemen, zowel bij de doorvaart als bij het wachten bij brugopeningen. Er is een participatieaanpak voorgesteld met een Joint Fact Finding procedure. Hierin zal Waterrecreatie Nederland in overleg met partners in de sector een bijdrage leveren.

© Foto boven: Nieuwe Waterweg – https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter