Zeven vragen aan Fred Bloot – Sportvisserij Nederland: ‘Water is veel meer dan alleen maar water’

http://fred-bloot-sportvisserij-nederland-zeven-vragen-waterrecreaatie-web
30 april 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Iedere maand gaan we met een bestuurslid van Waterrecreatie Nederland in gesprek. In deze interviews blikken we terug op de samenwerking van de afgelopen jaren, maar kijken we ook naar de ambities voor de toekomst. Het idee was om voor alle interviews een bezoek te brengen aan de bestuursleden om zo gelijk even bij te kunnen praten. Door de coronamaatregelen zal dat voorlopig even niet gaan. In april spraken we daarom met Fred Bloot, adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland, via een videoverbinding.

 

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland heeft als doel ‘Het scheppen van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij in Nederland’. Dat probeert ze te bereiken door het vertegenwoordigen van de belangen van de sportvisserij als belangrijke vorm van recreatie op landelijk en internationaal niveau. Verder door het ondersteunen van federaties, specialistenorganisatiesen hengelsportverenigingen bij de werkzaamheden op regionaal en lokaal niveau. En door het bevorderen van de sportvisserijmogelijkheden in ons land, o.a. door te bevorderen dat alle aangesloten sportvissers landelijk in zoveel mogelijk door de leden of door de verenigingen ingebracht viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen. Dit laatste tracht Sportvisserij Nederland onder andere te bereiken door het uitgeven van de VISpas.

Lees hieronder de antwoorden op de zeven vragen aan Fred Bloot:

1) Wat is je persoonlijke drijfveer om je in te zetten voor de waterrecreatie?

“Ik loop als sportvisser al van jongs af aan langs de waterkant. Al op vrij jonge leeftijd ben ik bestuurlijk aan de slag gegaan binnen hengelsportverenigingen. Ik ben opgegroeid in de omgeving van Groningen, Haren en daar was altijd genoeg water in de buurt.” begint Bloot enthousiast. “Ik kom daar nog ieder jaar een keer terug, samen met een groep vrienden gaan we vissen in een prachtig natuurgebied van Natuurmonumenten”.

fred-bloot-sportvisserij-nederland-snoekbaars-ij-web.jpg

Na een korte pauze: “En als je me naar mijn drijfveer vraagt… soms rol je ergens in. Tot twintig jaar geleden was ik directeur van een opleidingsinstituut. En omdat ik als bestuurder al actief was binnen een hengelsportvereniging kreeg ik de vraag of ik interesse in een move had. En zo ben ik in dienst gekomen bij wat nu Sportvisserij Nederland is. Ik had 25 jaar geleden niet kunnen bevroeden dat ik voor de hengelsport zou gaan werken, dus echt een drijfveer kun je het niet noemen. Nu zet ik me met veel plezier in voor de hengelsport in Nederland en daarbuiten als president van de Europese hengelaars”.

2) Wat draag je als organisatie bij aan het realiseren van de Toekomstvisie Waterrecreatie?

Ongemerkt is dat ontzettend veel” vindt Bloot. ”Op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn we heel actief met de green deal die we hebben met de overheid op het gebied van het terugdringen van loodgebruik. Verder zetten we ons veel in voor vismigratie en de verbetering van de kwaliteit van het water. En dan bedoel ik niet de chemische kwaliteit, maar ook de natuurlijke kwaliteit van het water moet op een goed niveau zijn om te kunnen recreëren.  Water is meer dan alleen maar water, dat is een heel ecosysteem waar je als waterrecreant van geniet. Als er geen visjes meer zouden zijn als voedsel voor vogels, dan komen die vogels niet meer op het water en wordt het er minder aantrekkelijk. En dat zijn zaken waar wij ons enorm voor inzetten. Wij zijn dus niet alleen een van de grootste gebruikersgroepen van het water, we zijn ook een organisatie die beheert. En dat is iets bijzonders. De meeste recreatieorganisaties consumeren alleen, maar wij zijn gewend aan beide kanten van de lijn te staan. We werken dus ook goed en in goed overleg samen met natuurorganisaties, omdat dat beheer altijd ook in onze genen heeft gezeten”.

Een voorbeeld van de beheerdersrol die Sportvisserij Nederland heeft is bijvoorbeeld de samenwerking met de waterschappen in visstand beheercommissies. De aangesloten sportvissers hebben hun eigen rol in het beheer van hun eigen water, bijvoorbeeld als het gaat om de visstand, onderhoud van voorzieningen en steigers of oeververbetering. “De gebruikers zijn er dus ook zelf echt mee bezig, en daar zit een grote meerwaarde in”. vervolgt Bloot.

3) Wat zie je als belangrijke ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie?

“Dat we de krachten bundelen en samenwerken, en dat we de gesprekspartner worden voor de overheid. We zijn nu nog wat te versplinterd. Het ontbreekt nog aan het vormen van één loket of aanspreekpunt vanuit de overheid. Dat is iets wat we moeten realiseren, dat je als totale waterrecreatiesector op de kaart staat. Beleidsmatig is het ook nog wat versplinterd: je hebt Rijkswaterstaat, de waterschappen, maar in ‘Den Haag’ is nergens een loket bij één van de ministeries wat gaat over de waterrecreatie. Ook dat is versplinterd en de overheid verschuift soms verantwoordelijkheden; dat moet gaan veranderen. Ik zie dat als een belangrijke ontwikkeling die moet gaan plaatsvinden. Het is tegelijk ook één van mijn drijfveren om te gaan meewerken aan Waterrecreatie Nederland. En er is al veel bereikt, destijds was de sector nog veel meer versnipperd. En dat is een belangrijke ontwikkeling: zonder eenheid in de waterrecreatiesector blijf je in de marge opereren”. Niet alleen binnen de sector is die samenwerking nodig, voegt Bloot er aan toe: “We moeten ook ‘over de heg’ blijven kijken en de voelsprieten in de maatschappij houden. Sportvissen is helemaal in de samenleving verweven. De verbinding zoeken met het bredere veld is vanuit sociaaleconomisch oogpunt dan ook heel belangrijk”.

4) Waarom is de samenwerking/partnerschap met Waterrecreatie Nederland belangrijk voor jouw organisatie?

“Voor ons is die samenwerking om verschillende redenen belangrijk. In de eerste plaats om in contact te komen met je ‘broeders’ uit de waterrecreatie. Maar vooral vanwege de platformfunctie tussen privaat en publiek. Die vind ik heel belangrijk, en het is een unieke formule die je nergens verder tegenkomt en die je echt moet koesteren. De stichting geldt als katalysator tussen publiek-private partijen en verkleint de afstand tussen de overheid en private partijen. Het gaat verder dan belangenbehartiging, die vindt op andere plekken plaats. Het is ook belangrijk dat dit platform niet wordt gebruikt voor de eigen, smalle boodschap. Het moet juist worden ingezet voor meer algemene zaken, bruggen slaan en maatschappelijke tendensen. Het is daarom belangrijk dat er brede onderwerpen op de agenda worden gezet, onderwerpen zoals klimaatadaptatie, waterplanten of waterkwaliteit”. aldus Bloot.

5) Wat is de belangrijkste mijlpaal die bereikt is in de samenwerking afgelopen jaren?

“In de eerste plaats is dat het feit dat de BRTN gewaarborgd is door de stichting. Ik heb daar veel respect voor. Een andere mijlpaal is voor mij het landelijke symposium waterplanten dat we vorig jaar hebben georganiseerd, maar vooral ook dat daar een vervolg aan wordt gegeven. Het is één van de eerste onderwerpen die we vanuit de sector landelijk hebben geïnitieerd. Het zou alleen prettig zijn als we een andere financieringsvorm zouden hebben, zodat je je op dit soort zaken kunt concentreren. Nu levert het veel werk op, maar daar staan geen inkomsten tegenover”.

6) De ambities van Waterrecreatie Nederland zijn gebaseerd op de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Routenetwerken en voorzieningen’ en ‘Veiligheid’ met als overkoepelend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie je kansen voor concrete resultaten en intensievere samenwerking?

Bloot: “Zoals ik eerder al zei: Routenetwerken en voorzieningen is geborgd in de BRTN.  Veiligheid is een goed lopend project in de vorm van ‘Varen doe je Samen!’, waaraan Sportvisserij Nederland ook bijdraagt. Maar ik ben van mening dat we als stichting meer op de processen moeten focussen dan op de concrete resultaten. We moeten ervoor zorgen dat de waterrecreatie meebeweegt met de samenleving en als er ontwikkelingen zijn moet je daarop anticiperen. De stichting is een platform dat we gebruiken om bepaalde zaken te agenderen, maar de partners en bonden moeten de resultaten boeken.

7) Op welk onderwerp denk je dat de samenwerking in de toekomst belangrijk zal worden of zijn?

“Voor de toekomst is een duurzame financiering echt een belangrijk aandachtspunt. Misschien wordt dat makkelijker als de stichting verder ontwikkeld tot hét kenniscentrum op het gebied van waterrecreatie, wat mijn originele wens is. Dan kan niemand meer om de stichting heen en kun je vervolgens de partijen bij elkaar brengen en breed maatschatschappelijke ontwikkelingen in de watersport aan de orde stellen”.

Lees ook:

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter