Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld: Nieuw beleid recreatie en toerisme

http://beleidsnota-gastvrij-fryslan-2028-cover.jpg
18 juni 2020  Laatste update: 15 maart 2023

In april 2020 hebben Provinciale Staten Friesland de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme.

Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier moet toerisme bijdragen aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In een uitvoeringsprogramma wordt dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma wordt naar verwachting in juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Slimme groei

‘’Meer groei van recreatie en toerisme, maar op een slimme manier zodat Fryslân ervan profiteert. Dat is ons doel’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De provincie zet daarvoor de komende jaren in op zeven opgaven. Dit zijn: slimme groei, toekomstbestendige banen, destinatiemanagement, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, complete dagrecreatieve netwerken en toeristische data. Deze opgaven zijn opgesteld met de Toerisme Alliantie Friesland, waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd, en de brancheorganisaties.

Bekijk de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 in de Kennisbank.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter