Start project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’

http://1280px-Romeinsebrug_leidschendam-limes-vliet-kanaal-van-corbulo
22 juni 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Sinds een aantal jaar wordt het Romeinse verleden van Zuid-Holland onder de aandacht gebracht via de erfgoedlijn Romeinse Limes Zuid-Holland. Er is inmiddels al veel bereikt om de archeologische locaties zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen, voornamelijk bij fietsers en wandelaars.

Vanaf het water is het archeologische aanbod echter niet goed zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar. In 2019 is begonnen met de ontwikkeling van Limes-gerelateerde activiteiten op- en aan het water, inclusief de onderlinge samenwerking tussen ondernemers langs het water en het ontwerp van Limes-gerelateerde steigers en bebording. Hiermee wordt een eerste stap gezet in het benutten van de grote potentie die de Oude Rijn in het thema van de Limes heeft.

De Oude Rijn

De Oude Rijn nam zowel in de Romeinse tijd als in het huidige tijdperk een strategische positie in. De Oude Rijn is een belangrijke schakel in het landelijke Basisrecreatietoervaartnet (BRTN). Tevens maakt het deel uit van het sloepennetwerk van de Hollandse Plassen. In het project wordt ook de link gelegd met de Vliet, die deel uit maakt van de erfgoedlijn Limes Zuid-Holland.

Beleef de Romeinse Rijn en Vliet

Het project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’ verbindt drie elementen van de Limesroute in Zuid-Holland, namelijk: de Romeinse historie en vondsten, het water en de gastvrijheidseconomie. Door middel van deze verbinding worden het unieke verhaal en kenmerken van dit deel van de Limes route beleefbaar voor inwoners, bedrijven, recreanten en toeristen.

Denk hierbij aan het belang van de Oude Rijn als grens van het Romeinse Rijk en cruciale militaire verbinding, waterwerken, de Zwammerdam-schepen en scheepsbouw als lokale nijverheid en het Kanaal van Corbulo (Vliet). Hiermee wordt het Zuid-Hollandse deel (en mogelijk ook tot aan Utrecht) van de Limes-route ook op kenmerkende wijze gepositioneerd in de Limes-route als geheel. Het project bouwt voort op het eerder opgestelde Strategische Haalbaarheidsplan ‘Beleef de Romeinse Rijn’ (2019).

Vier deelprojecten

Het project is het eerste jaar van een driejarige periode (2020-2023) waarin wordt gewerkt aan vier deelprojecten waarmee de huidige losse, veelal versnipperde elementen worden samengebracht tot een Romeinse waterbeleving die in verschillende etappes, afzonderlijk of meerdaags, kan worden beleefd. Als individuele vaarroute of georganiseerd, en in combinatie met fietsen, wandelen of andere activiteiten.

In vier deelprojecten wordt gewerkt aan:

  1. Een samenhangende land-waterinfrastructuur als drager voor de beleving van de Romeinse Rijn en Vliet, waaronder een netwerk van aanlegplekken/steigers die de Romeinse historie en vondsten/arrangementen toegankelijk maken vanaf het water en vice versa, voor recreatievaart en rondvaartboten/kleine riviercruises, een netwerk van overstappunten/verhuurpunten en een link met het sloepennetwerk en het fiets- en wandelnetwerk, en in het bijzonder de Limes fiets- en wandelroute.
  2. Beeldkwaliteit die op een herkenbare wijze route en historische informatie weergeeft via steigerborden, bewegwijzering en oevermarkeringen.
  3. Een samenhangend aanbod van (vaar) arrangementen, structureel en gedragen door ondernemers, die in verschillende etappes, afzonderlijk of meerdaags, kan worden beleefd. Hierbij worden ondernemers als ambassadeurs ingezet.
  4. Limesaanbod / marketingpilot ZH – ontwikkelen van samenhangende marketing en productaanbod die inwoners, bedrijven, recreanten en toeristen verleidt om alle etappes van de Limes route te beleven.

Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met Hazenberg Archeologie en Bureau Bolwerk. De provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk zijn co-financiers van het project. Het project bouwt voort op het in 2019 opgestelde Strategische Haalbaarheidsplan Beleef de Romeinse Rijn.

Foto boven: Reconstructie van het Kanaal van Corbulo in de wijk de Rietvink in Leidschendam – © Hans Erren via Wikipedia

Vorig artikel Volgend artikel