Burgeronderzoek bevestigt: 80 procent van kleine Nederlandse wateren van slechte kwaliteit

http://vang-de-watermonsters-burgeronderzoek-Slootjespiekers_850x550.jpg
23 oktober 2020  Laatste update: 15 maart 2023

2600 burgers onderzochten afgelopen zomer in het kader van ‘Vang de Watermonsters’ de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 van de onderzochte wateren van goede kwaliteit is.

De overige 80 procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. Wetenschappelijke controlemetingen door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bevestigen deze conclusie. Ook sluit het beeld aan bij een kleiner onderzoek vorig jaar.

Vang de Watermonsters

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu en de ASN Bank. Dit jaar sloten ook de Unie van Waterschappen en 7 waterschappen aan. Deze initatiefnemers roepen alle waterpartners op om nu door te pakken op effectievere samenwerking. Alleen daarmee kunnen we het doel van de Kaderrichtlijn Water daadwerkelijk bereiken: overal gezond en schoon water in 2027.

Enorme opgave

“Waterschappen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit”, zegt Sander Mager, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “De resultaten van dit burgeronderzoek laten echter zien dat we met alle waterpartners, van waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, provincies tot landelijke overheid, nog voor een enorme opgave staan. Zorgen voor schoon water moet, dat lukt alleen samen.”

“Vang de Watermonsters is niet alleen een mooie samenwerking tussen Natuur & Milieu, 7 waterschappen en de Unie van Waterschappen”, gaat Mager verder. “Er hebben ook ontzettend veel enthousiaste mensen door het hele land meegedaan. Zij deden mee uit interesse voor water, om er lekker op uit te gaan als ‘onderzoeker’ en misschien zelfs uit zorg over kwaliteit van ons water. Fantastisch dat mensen zo hun betrokkenheid bij water tonen.”

Kleine wateren

De kleine wateren vormen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater. Ze worden echter niet systematisch meegenomen in de officiële kwaliteitsmetingen voor de Kaderrichtlijn Water. Terwijl deze wateren wel een kraamkamer van de natuur zijn.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het burgeronderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport ‘Vang de watermonsters – resultaten van een citizen science project over waterkwaliteit’.

De 7 waterschappen die het onderzoek hebben ondersteund zijn Brabantse Delta, Rijn en IJssel, Amstel Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, en Schieland en de Krimpenerwaard. Ook de Nederlandse Waterschapsbank heeft het onderzoek ondersteund.

© Bron en foto boven: Unie van Waterschappen

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter