Gastvrije Randmeren: ‘Hoe verder met beheer van waterplanten?’

http://maaien-waterplanten-gastvrije-randmeren
13 oktober 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Gastvrije Randmeren heeft voor het Gooi- en Eemmeer een watersysteemanalyse laten uitvoeren. Doel was verkenning van de ruimte voor extra beheermaatregelen voor waterplanten. De uitkomst van de analyse is echter dat de zuidelijke randmeren kwetsbaar zijn voor omslag naar een troebele-/algen-toestand en dat er daarom gekeken moet worden welke ingrepen er wenselijk en noodzakelijk zijn.

Kwetsbaar beeld

De watersysteemanalyse schetst een kwetsbaar beeld van het Gooi- en Eemmeer.
Een onverwachte uitkomst waarvoor geen snelle oplossing voorhanden is, maar die wel van invloed kan zijn op het recreatief beheer. Het is met deze analyse onzeker geworden of het maaibeheer in de huidige vorm kan worden gecontinueerd, zo schrijft Gastvrije Randmeren in een nieuwsbericht op de eigen website: “De economische consequenties voor de gemeenten langs het Gooi- en Eemmeer zijn niet te onderschatten als er niet meer ingegrepen kan worden in de plantengroei en de doorvaarbaarheid en daarmee de recreatiemogelijkheden en de veiligheid op het water ernstig beperkt worden. Maar ook voor ook voor de gemeenten langs Veluwerandmeren kan dit gevolgen hebben. Deze gemeenten hebben minder last van waterplantenoverlast, maar als Gooi- en Eemmeer minder aantrekkelijk worden voor recreatie dan vindt er ook minder doorvaart plaats naar de Veluwerandmeren. Ook daar zullen gemeenten en ondernemers dan worden geraakt”.

Gastvrije Randmeren vindt het daarom van levensbelang voor de recreatievaart dat er in een toekomstperspectief niet alleen aandacht is voor de natuur maar dat er ook ruimte is voor de recreatieve en economische waarde en functie van de meren. Er is de coöperatie dus veel aan gelegen om met de uitkomsten snel aan de slag te gaan.

Ruimte voor recreatie

Gastvrije Randmeren ervaart de urgentie dit probleem te bespreken met omliggende provincies en het Ministerie om het tij te keren. Er is in november 2019 vanuit een positief beeld opdracht gegeven voor deze analyse, om daarmee nieuwe scenario’s en pilots te kunnen ontwikkelen om recreatie meer ruimte te geven. Nu blijkt het Gooi- en Eemmeer er min of meer slecht voor te staan. De gemeenten aan het Gooi- en Eemmeer zagen veel verbeteringen in de afgelopen 20 jaren. De bestuurders zijn dan ook verrast met de uitkomst van de analyse en willen meer helderheid over de impact voor de gemeenten.

Toekomstperspectief

Al jaren trekken Rijkswaterstaat, Waterschappen en de gebiedscoöperatie samen op in vraagstukken die de Randmeren raken. Na de onverwachte uitkomst van de watersysteemanalyse hebben de partners afgesproken als eerste stap de ruimte in kaart te brengen die er nog wel is voor ingrepen zoals maaien, verdiepen en pilots. Zodat een beeld ontstaat van het toekomstperspectief van de zuidelijke Randmeren op korte termijn. Voor een toekomstperspectief op langere termijn zijn vervolgstappen gezet voor bestuurlijke gesprekken met omliggende provincies en stakeholders om samen een plan te maken en op Rijksniveau het gesprek aan te gaan.

Waterkwaliteit

Het heldere water en de uitbundige plantengroei leken te wijzen op een goede waterkwaliteit. In tegenstelling tot die verwachting zijn het Gooi- en Eemmeer kwetsbaar voor omslag. De mossel-stand is gemeten en blijkt ingestort en de nutriëntentoevoer (fosfaat) vanuit de Eem is blijvend te hoog. Dit geeft een dreiging van troebel water en algengroei en dat is ongewenst, zo is bekend vanuit het verleden. De watersysteemanalyse geeft een indicatie van de draagkracht van het watersysteem van de zuidelijke Randmeren. Het blijkt dat monitoring en analyse noodzakelijk zijn om goed grip te houden op de waterkwaliteit.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport ‘Rapport Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer‘ van Witteveen en Bos.

Bron en foto: Coöperatie Gastvrije Randmeren

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter