Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd aan Tweede Kamer

http://novi
01 oktober 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Omgevingskwaliteit is het kernbergrip. Prioriteiten zijn: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

NOVI

De NOVI biedt veel aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van waterrecreatie en de borging van het basisrecreatietoervaartnet (BRTN). Zo is ‘het waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving’ als nationaal belang en opgave benoemd.

“Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn: uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen, sporten), elkaar ontmoeten, en ontspannen. Hierbij hoort ook het stelsel van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerk (zie kaart ’Landelijk fiets-, wandel- en toervaartnetwerk)”. Op deze kaart in de Toelichting is het BRTN opgenomen. In de Toelichting zijn bij dit belang en de nationaal belangen ‘waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem’ en ‘in stand houden en ontwikkelen van de hoofdinfrastructuur voor mobiliteit’ de bestuurlijke afspraken en Basisvisie opgenomen als relevant voor deze nationale belangen.

Bekijk de NOVI in 7 minuten:


Foto boven: website NOVI

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter