Zeven vragen aan Ina Adema: ‘Toenemende drukte vraagt om vooruitziende blik’

http://ina-adema-strand-waterrecreatie
22 oktober 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Op de valreep interviewden we Ina Adema, voormalig burgemeester van Lelystad en bestuurslid van Waterrecreatie Nederland. Zij verruilde vorige maand het burgemeestersambt van Lelystad voor dat van commissaris van de Koning in Brabant. Lees hieronder de antwoorden op de zeven vragen over haar kijk op waterrecreatie.

Lees hieronder de antwoorden op de zeven vragen aan Ina Adema:

1) Wat is je persoonlijke drijfveer om je in te zetten voor de waterrecreatie?

“Ik ben er niet echt mee opgegroeid. Mijn vader heeft wel een boot gehad, maar toen was ik het huis al uit. Tijdens mijn hele studententijd heb ik wel altijd geroeid.” start Adema. “Maar tijdens mijn werk als burgemeester van Lelystad vond ik het echt een hoogtepunt, dat ik regelmatig het water op mocht.”

Adema verruilde onlangs na vier jaar het burgemeestersambt van Lelystad voor dat van Commissaris van de Koning in Brabant. “Voor de gemeente Lelystad is waterrecreatie natuurlijk enorm belangrijk. Ik denk dat Lelystad qua oppervlakte een van de meest waterrijke gemeentes is, omdat een groot deel van het Markermeer bij Lelystad hoort. Er zijn dan ook vijf recreatiehavens. Je kunt niet om waterrecreatie heen als burgemeester van zo’n gemeente. Maar ook in de provincie Noord-Brabant is water gelukkig een belangrijk onderwerp!”

2) Wat draag je als organisatie bij aan het realiseren van de Toekomstvisie Waterrecreatie?

“Ik ga het antwoord wat breder trekken” vervolgt Adema. “Er zitten grote verschillen tussen de partijen die aan tafel zitten bij Waterrecreatie Nederland; overheidspartijen en belangenorganisaties. Ik heb de afgelopen periode vooral geprobeerd mee te denken in het bestuur over wat vanuit mijn politieke kennis en achtergrond haalbaar en reëel is. En hoe je daarop bepaalde strategie zou kunnen voeren. En dat vanuit het belang dat we denk ik allemaal hechten aan een goede positie van waterrecreatie. Als je als overheidspartij – ik zit er niet namens de gemeenten in overigens- dan in zo’n bestuur zit, dan moet je wel je eigen rol goed bewaken. Dat hebben we tijdens de corona-periode ook gemerkt. Daar liep mijn belang – als handhaver- ineens anders dan het belang van waterrecreatie. Maar dan kun je nog wel je inbreng blijven leveren vanuit de kennis die je hebt vanuit de overheidsorganisatie. En als je het mij vraagt, is het best nuttig dat je zo direct die kennis vanuit de overheid en het geluid van de gemeentes in zo’n bestuur binnenkrijgt.”

Gevraagd naar de specifieke aanknopingspunten voor wat Lelystad wilde bereiken antwoordt Adema: “Lelystad positioneert zichzelf als hoofdstad van de nieuwe natuur maar ook als belangrijke waterstad in relatie tot recreatie en toerisme. In die zin is een goede borging van de positie van waterrecreatie heel belangrijk, ook op andere tafels dan alleen in het bestuur van Waterrecreatie Nederland. Het belang van waterrecreatie en het feit dat het een belangrijke afweegfactor is bij andere vormen van besluit. Dat bereik je alleen als je goed georganiseerd bent, zodat je in ieder geval je rol kunt spelen in dat totale speelveld van de belangenafwegingen die er plaatsvinden.”

3) Wat zie je als belangrijke ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie?

“Je ziet, zeker het afgelopen jaar, dat het steeds drukker wordt. Er is sprake van een soort dubbele groei. Enerzijds zoeken meer mensen het water op om te recreëren. Anderzijds zie je steeds andere partijen en nieuwe initiatieven op het water. Neem bijvoorbeeld zonnevelden op het water. Dat geeft allemaal een toenemende druk op het water en dat is op zichzelf al een heel belangrijke ontwikkeling. En op basis daarvan moet je vooruitkijken. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en voorlichting: de KNRM is het afgelopen jaar veel vaker uitgerukt”, vertelt Adema die tot eind september voorzitter van het reddingstation KNRM Lelystad was. “Het is geen step die je even koopt, een boot is een serieus ding en het maakt ook nogal verschil of je op klein of groot water vaart. Veel mensen beseffen zich dat helaas niet.”

“Vanuit mijn eigen interesse (Adema heeft een achtergrond als jurist en was portefeuillehouder ondermijning Flevoland, red.) vind ik de hele ondermijningsdiscussie daarnaast een interessante ontwikkeling. ‘Hoe zorg je er nu voor dat die registratie beter gaat verlopen?’ Vanuit de gemeente geredeneerd is er een groot belang: er worden zoveel bootjes achtergelaten en het kost handenvol geld om dat op te ruimen. Voor auto’s vindt iedereen de registratie volstrekt normaal, maar op het water niet.” voegt Adema eraan toe.

4) Waarom is de samenwerking/partnerschap met Waterrecreatie Nederland belangrijk voor jouw organisatie?

Gezien Adema niet deelneemt aan het bestuur van Waterrecreatie als vertegenwoordiger van een organisatie, maar vanuit de gemeenten, is deze vraag omgedraaid. Hoe zou Waterrecreatie Nederland de samenwerking met gemeenten nog kunnen versterken? “Je zou eens kunnen kijken welke activiteiten er al zijn, en of je daarop kunt aanhaken. Zodat je kunt vertellen dat je er überhaupt bent en welke rol je hebt. Dan denk ik aan water-gerelateerde activiteiten waar gemeentes sowieso al mee bezig zijn. Ook de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied) is een hele goede brug naar de gemeenten toe. De SAMIJ wordt bestuurd door een aantal burgemeesters die vanuit veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeergebied samenwerken. Vanuit deze samenwerking wordt ook gewerkt aan veiligheid op grote wateren van Nederland zoals IJsselmeer en Markermeer.”

5) Wat is de belangrijkste mijlpaal die bereikt is in de samenwerking afgelopen jaren?

Adema: “Als bestuur moet je opletten dat iedereen niet te veel in zijn eigen belangen blijft hangen. Ik zie dat daar wel verandering in komt. De eerste vergadering waar ik bij was, ging in het in mijn ogen veel over de eigen belangen van de verschillende organisaties. De overheidspartijen kunnen het bestuur helpen om het gesprek op een wat ander niveau te krijgen. Wil je effectief richting de politiek zijn, dan moet je het anders aanpakken en niet alleen in kleinere belangen denken. Ook moet je richting de politiek veel meer redeneren van ‘what’s in it for them’ in plaats van alleen je eigen belang naar voren te schuiven.”

6) De ambities van Waterrecreatie Nederland zijn gebaseerd op de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Routenetwerken en voorzieningen’ en ‘Veiligheid’ met als overkoepelend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie je kansen voor concrete resultaten en intensievere samenwerking?

“Voor gemeentes zitten er in al die thema’s wel belangen,” vervolgt Adema. “Zoals ik eerder al noemde: Veiligheid is een belangrijk thema. Als je het hebt over Duurzaamheid, dan zal dat nog wel iets meer geconcretiseerd moeten worden. Ook in waar het belang voor gemeentes zit in relatie tot waterrecreatie.” De ‘watergemeenten’, zoals Adema ze noemt, hebben ook veel belang bij waterrecreatie: “In het kader van bijvoorbeeld toerisme is waterrecreatie natuurlijk heel belangrijk voor gemeentes. Daar zit dus altijd een aanknopingspunt richting de wethouders. Ook de koppeling waterrecreatie en klimaatadaptatie is een heel relevante.”

7) Op welk onderwerp denk je dat de samenwerking in de toekomst belangrijk zal worden of zijn?

“Dan kom ik toch weer terug op de toenemende drukte” antwoordt Adema. En voegt ze eraan toe: “Het lijkt me voor het bestuur van Waterrecreatie Nederland een interessante exercitie om eens 10 of 15 jaar vooruit te kijken en na te denken over de vraag ‘hoe ziet het er dan uit en wat hebben we dan nodig?’. Ga eens nadenken over wat je positie is in 2030, wat wil het bestuur dan bereikt hebben en hoe kom je daar uiteindelijk? Dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies, dus je zult iets boven de materie moeten uitstijgen en een paar scenario’s moeten schetsen. En van daaruit terug redeneren naar wat je daarvoor nodig hebt.”

Lees ook:

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter