BRTN-Acties november 2020

http://brtn-basisvisie
30 november 2020  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Adviesgroep Integraal Rivier Management – Rijntakken

Het programma Integraal Rivier Management (IRM) beoogt om met een integrale aanpak de komende decennia een klimaatbestendig rivierengebied te realiseren. Voorbereid op de toekomst en duurzaam beheerd. De vragen waarop IRM een antwoord wil vinden zijn bijvoorbeeld: hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst nog steeds hoogwater veilig kunnen afvoeren? Maar ook, hoe kunnen we omgaan met het steeds vaker voorkomen van lange perioden van droogte?

Dit heeft directe consequenties voor de bevaarbaarheid, de riviernatuur en de omgang met onze zoetwaterverdeling naar bijvoorbeeld het IJsselmeer. Dergelijke dilemma’s in het rivierengebied, die alleen op te lossen zijn met een integrale aanpak, zijn in kaart gebracht. IRM betrekt zoveel mogelijk partijen die actief zijn in het rivierengebied om mee tepraten of mee tedoen, om in gezamenlijkheid een integrale aanpak te bewerkstelligen. Watersportverbond (WSV) en Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) zullen deelnemen aan de IRM recreatie adviesgroep, in afstemming met Sportvisserij Nederland, ANWB en Waterrecreatie Nederland.  Voor meer informatie, zie www.bouwplaatsirm.nl.

Nieuwe oeververbindingen Rotterdam

Eerder hebben wij bericht over de nieuwe oeververbindingen die Rotterdam onderzoekt. Hierbij wordt gekeken naar een aantal mogelijkheden voor de Nieuwe Waterweg. Daarnaast is de Algerabrug als onderdeel van de Algeracorridor een essentieel onderdeel van de Staande Mast Route (SMR), ook onderdeel van het onderzoek.

Naar aanleiding van de eerder ingediende zienswijze in het voortraject zijn de Toerzeilers, met waar nodig tussentijds contact met Waterrecreatie Nederland, actief betrokken bij de aangekondigde participatieaanpak. Deze is zo omvangrijk dat de betrokkenheid wordt uitgebreid met inbreng van Watersportverbond (WSV), het Verbond Nederlandse Motorbootspot (VNM) en de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC). Voor meer informatie over de bijeenkomsten t.b.v. het vervolgtraject zie www.oeververbindingen.nl.

Beleidskader maritieme veiligheid

Waterrecreatie Nederland heeft vanuit de werkzaamheden voor het BRTN en ‘Varen doe je Samen!’ op verzoek een reactie gegeven op het concept beleidskader voor maritieme veiligheid. Met betrekking tot de Noordzee is aangesloten bij de reactie van het Watersportverbond en de Toerzeilers. Het beleidskader omvat zowel nautische veiligheid als maritieme security en bevat de uitgangspunten van een risicogestuurd maritiem veiligheidsbeleid. Een onmisbare voorwaarde voor een goed risicomanagement is dat er voldoende veiligheidsbewustzijn, is bij alle betrokkenen die de veiligheid moeten borgen.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft 24 november 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten voor een risicogestuurde aanpak op het gebied van maritieme veiligheid in het beleidskader maritieme veiligheid: ‘In Veilige Vaart Vooruit‘.

Reactie Bouwstenennota WBP6 Hoogheemraadschap van Rijnland

Waterrecreatie Nederland heeft eind oktober op verzoek van het Hoogheemraadschap een reactie gegeven op Bouwstenennota WBP6. Hierbij zijn ook andere deelnemers in het Netwerk Waterrecreatie gevraagd input te leveren.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde onlangs een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken.

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter