Tijdelijke subsidieregeling voor baggeren jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

http://ijsselmeergebied
09 november 2020  Laatste update: 15 maart 2023

De overheid stelt een vergoeding beschikbaar aan beheerders van jachthavens en vaargeulen in het IJsselmeergebied. Deze subsidieregeling moet de negatieve gevolgen van het vervroegd uitzakken van het waterpeil voor de recreatievaart verminderen. Het waterpeil kan vervroegd uitzakken als gevolg van het Peilbesluit IJsselmeergebied van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Peilbesluit IJsselmeergebied

In juni 2018 is er een flexibel peil ingesteld op het IJsselmeer. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de ecologische omstandigheden, maar ook op de behoefte aan zoet water. Het lagere winterpeil kan sindsdien al vanaf 15 augustus ingaan (voorheen 1 oktober). Vanaf half augustus kan er dan een lagere waterstand zijn in het IJsselmeergebied en op de Randmeren.

Dit is midden in het vaarseizoen en kan voor problemen zorgen bij een aantal havens. De toegang tot de havens wordt te ondiep om de eigen leden en passanten binnen te laten.

Compensatie

Het regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond heeft samen met Hiswa-Recron met succes gepleit voor een compensatieregeling bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie komt nu met een bedrag van 12.1 miljoen euro voor extra uitdieping van geulen en havenbekkens. nmiddels is de 1e fase van 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op een later moment volgt nog eens de resterende 5,1 miljoen.

Gedupeerde verenigingen met een eigen haven en aanloopgeul kunnen een beroep doen op deze “tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid IJsselmeergebied”. Dit kan via de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland. Voorwaarde voor de eerste fase is dat baggerwerkzaamheden voor september 2025 uitgevoerd worden.

 

 

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter