Ruim 4 miljoen euro voor Nationaal Park Nieuw Land

http://nieuw-land-zonsondergang
07 januari 2021  Laatste update: 20 maart 2023

In november 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) definitief vastgesteld dat Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) 4,15 miljoen euro krijgt voor 6 projecten in en nabij het nationaal park.

De bijdrage van het ministerie van LNV betekent een extra impuls aan de natuurontwikkeling en de natuurbeleving in Nationaal Park Nieuw Land. Het draagt bij aan de ambitie van de 8 partners van Nationaal Park Nieuw Land om dit vogelparadijs van internationale betekenis verder te ontwikkelen, zodat iedereen ervan kan genieten.

Natuur, recreatie en onderzoek

De subsidie draagt bij aan de twee projecten in de entreegebieden van het nationaal park: Oostvaardersplassen Lelystad en Oostvaardersplassen Almere. In de toekomst zullen steeds meer bezoekers via deze entreegebieden het nationaal park bezoeken.

Beide projecten richten zich op natuurontwikkeling in combinatie met natuurbeleving. De andere 4 projecten richten zich op natuuronderzoek in het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en onderzoek naar de mogelijkheden voor natuur-inclusieve strokenlandbouw aan de oostzijde van de A6 ter hoogte van NPNL.

Brede impuls

Gedeputeerde Harold Hofstra op de website van de Provincie Flevoland: “Als portefeuillehouder Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ben ik heel blij met de toegekende subsidie. Dit biedt ons als provincie de kans om samen met onze partners het nog jonge nationaal park te versterken en een brede impuls te geven aan de natuur in Flevoland. Ik ben ook zeer verheugd over de bijdrage voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor natuur-inclusieve landbouw nabij Nationaal Park Nieuw Land. De natuur, maar zeker ook natuur-inclusieve landbouw biedt bij uitstek kansen om dit gebied te versterken en verbindingen te maken met het omliggende platteland.”

Onderzoek en educatie

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Nieuw Land is een nationaal park nieuwe stijl en het jongste nationale park van Nederland. Naast beleving spelen onderzoek en educatie een belangrijke rol in het gebied dat zich blijvend ontwikkelt. We geven hieraan invulling door bijvoorbeeld de biodiversiteit onder de loep te nemen en kinderen kennis te laten maken met de natuur. De investeringsimpuls van het ministerie van LNV biedt ons een extra mooie kans om in 2021 voortvarend aan de slag te gaan.”

Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De 8 partners zijn verheugd met het grote subsidiebedrag van het ministerie van LNV, omdat ze hiermee een belangrijke stap verder kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land.

De 8 partners zijn:

  • Vereniging Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Stichting Flevo-landschap
  • gemeente Almere
  • gemeente Lelystad
  • provincie Flevoland
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschap Zuiderzeeland

Foto boven: Zonsondergang Markermeer vanaf de Oostvaardersdijk – Rick Boer via Wikipedia

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter