‘Varend Erfgoed wil bijdragen aan de energietransitie’

http://varend-erfgoed-lvbhb-energietransitie
26 januari 2021  Laatste update: 20 maart 2023

De LVBHB, de Landelijke Vereniging voor Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, denkt na over hoe de vereniging om moet gaan met energietransitie. “Ook het Varend Erfgoed wil zijn bijdrage leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de klimaatverandering het hoofd te bieden”, aldus de vereniging op de eigen website.

Mogelijkheden voor Varend Erfgoed

De vraag die voorligt is welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming van de historische schepen. “Varend Erfgoed is niet voor niets erfgoed en bij iedere verandering of ingreep dienen we ons af te vragen of het behoud van dit erfgoed in gevaar komt. Een heel duidelijk voorbeeld: een sleepboot die haar historische waarde ontleent aan de motor wordt sterk “gedevalueerd” indien deze motor verwijderd zou worden en vervangen door een andere/modernere motor (bijv. elektromotor). In dit voorbeeld ligt het veel meer voor de hand te zoeken naar milieuvriendelijke brandstoffen ter vervanging van de klassieke diesel”, zo schrijft de vereniging.

Position paper energietransitie

De FVEN, Federatie Varend Erfgoed Nederland heeft ten aanzien van de energietransitie onlangs een position paper opgesteld. De LVBHB heeft daarop een notitie geschreven getiteld ‘Varend Erfgoed en Energietransitie’ als vervolg en aanvulling op de Energienotitie van de FVEN. De notitie gaat in op duurzaamheidsaspecten van het varen met – maar ook zeker van het wonen op historische schepen. De notitie zal als basis dienen voor een brede discussie in de vereniging.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter