Nieuwe brug Veenhuizen positief voor recreatievaart

http://nieuwe-brug-veenhuizen-recreatievaart-noord-holland-noord
20 februari 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Eind 2020 is de oude brug in Veenhuizen over de Langereis vervangen door een nieuw exemplaar. Met de nieuwe brug is een belangrijk knelpunt voor vaarrecreanten opgelost omdat het rondje Rustenburg-Verlaat nu ook mogelijk is voor boten tot circa 2,30 m hoog en boten van 2,40 m hoog vanaf Verlaat de passantenhaven bij Opmeer kunnen bereiken.

Recreatieve vaarroute

De nieuwe brug in Veenhuizen is een kleine maar waardevolle schakel in het geheel van opwaardering van de recreatieve vaarmogelijkheden in Noord-Holland Noord. Met de versterking van het regionale vaarnetwerk wordt tegelijkertijd een impuls gegeven aan de aantrekkelijkheid van de bovenregionale vaarroutes. Dit past in de provinciale ambitie om regionale knelpunten in het vaarnetwerk op te lossen. Dit traject kende een lange aanloop met verschillende projecten: de Trompesbrug in Opmeer (in 2015) was de eerste. Ook zijn de bruggen bij de molen en de bruggen in de N23 hoger aangelegd. Het beweegbaar maken van de iconische wipbrug bij Opmeer is in 2017 gerealiseerd. Maar ook de vrijwilligers die sinds 2017 in het vaarseizoen doordeweeks de brug en sluis in Rustenburg bedienen dragen hun steentje bij.

Overleg

Aan de nieuwe brug ging wel enig overleg vooraf. De omwonenden wilden het liefst de oude brug behouden of er een autobrug voor terug. Veenhuizen valt onder de gemeente Heerhugowaard maar de brug ligt voor de helft op het grondgebied van de gemeente Opmeer. De gemeenten zagen in de vervanging een mogelijkheid om de vaarroute Rustenburg-Verlaat aantrekkelijker te maken voor vaarrecreanten. Het Recreatieschap Westfriesland bracht de partijen bij elkaar, waarbij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als eigenaar van de brug graag zijn medewerking verleende.

Uiteindelijk is er in goed overleg met een afvaardiging vanuit het dorp tot een oplossing gekomen. Alle partijen hebben hun steentje bijgedragen waardoor er nu een brug ligt gemaakt van composiet, die geschikt is voor fietsers en wandelaars. Door de beperkte ruimte was het ontwerp wel een uitdaging maar er is binnen de technische mogelijkheden toch zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen. Een eis van de politie was een (fiets)sluis om te voorkomen dat men de weg op schiet. Een fietssluis maakt helaas ook het gebruik van de brug voor rolstoelen en scootmobielen moeilijker. De situatie wordt nog aangepast om deze zo optimaal mogelijk te maken binnen de technische mogelijkheden die er zijn.

Bijdragen

De totstandkoming van de brug is mogelijk gemaakt door medewerking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland, Bestevaer, de gemeenten Heerhugowaard en Opmeer en het Recreatieschap Westfriesland.
Bron en foto: Recreatieschap Westfriesland

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter