Nieuwe inrichting Haven Hardenberg van start

09 maart 2021  Laatste update: 15 maart 2023

De haven in Hardenberg heeft voor de start van het zomerseizoen een nieuwe inrichting. Dit voorjaar worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is inmiddels gestart en moet in mei klaar zijn. Dat meldt de gemeente Hardenberg.

Steeds meer bezoek

Nu de Vecht beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, brengen steeds meer vaarrecreanten een bezoek aan Hardenberg. Wethouder Alwin te Rietstap: “We willen deze mensen gastvrij ontvangen. Dat begint bij goede aanlegplaatsen en voorzieningen in onze haven. Ook inwoners en ondernemers hebben gevraagd om meer aanlegplaatsen. Daarom heb hiervoor samen met omwonenden, toekomstige gebruikers, de watersportvereniging en ondernemers een plan gemaakt.”
Vorig jaar besloot het college van B&W om de bestaande haven in Hardenberg te verbeteren en het plan hiervoor uit te werken.

Aantal aanlegplaatsen wordt flink uitgebreid

Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Samen met de bestaande steigers liggen er dan over een lengte van circa 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt circa 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen.

Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan circa 45 bootjes. Het precieze aantal plekken is afhankelijk van de grootte van de bootjes. Ook zijn er plekken voor de verhuur van boten. Er is voldoende ruimte voor de boten om te manoeuvreren. De haven kan ’s avonds worden afgesloten. In de haven wordt het stroomscherm verhoogd om te voorkomen dat de binnenhaven verzandt.

Voorzieningen voor vaarrecreanten

In de haven komen aanvullende voorzieningen voor vaarrecreanten. Zo komen er oplaadpunten waar vaarrecreanten hun elektrisch aangedreven boot kunnen opladen en een watertappunt. Verder wordt de haven ook goed toegankelijk voor minder-validen. De mogelijkheden worden verkend om in voormalig café Docks sanitaire voorzieningen te maken. Ook kan de havenmeester hier een plek krijgen. Het is de bedoeling dat de watersportvereniging de haven en de voorzieningen gaat exploiteren. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

De haven is voor het zomerseizoen klaar

De werkzaamheden in de haven vinden tussen februari en mei plaats. De haven is dan vóór de start van het zomerseizoen klaar. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij hoog water kan bijvoorbeeld niet worden gewerkt. Bij het plan voor de herinrichting van de haven is rekening gehouden met het mogelijk in ere herstellen van de Gedempte haven. Deze mogelijkheid wordt nog verder verkend.

Foto boven: De Vecht (Wikipedia)

Vorig artikel Volgend artikel