Eerste resultaten project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’ krijgen vorm

http://romeinse%20limes-rijn-leiden
29 april 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Met het project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’ wordt beoogd om de ontwikkeling van Limes-gerelateerde activiteiten op en aan het water, inclusief de onderlinge samenwerking tussen ondernemers langs het water en het ontwerp van Limes-gerelateerde steigers en bebording te versterken. Het is een vervolg op het eerder opgestelde strategische plan (2019).

Het is een driejarig traject dat in drie stappen wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeenten langs de Oude Rijn en Vliet en diverse betrokken partijen en ondernemers.

Beleef de Romeinse Rijn en Vliet

De Oude Rijn nam zowel in de Romeinse tijd als in het huidige tijdperk een strategische positie in. De Vliet met in de nabije omgeving Kanaal van Corbulo maakt ook deel uit van de erfgoedlijn Limes Zuid-Holland. De Vliet en Oude Rijn zijn beide onderdeel van het landelijke Basisrecreatietoervaartnet (BRTN). Tevens zijn deze vaarwegen onderdeel van het sloepennetwerk van de Hollandse Plassen.

Het project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’ verbindt drie elementen van de Limesroute in Zuid-Holland, namelijk: de Romeinse historie en vondsten, het water en de gastvrijheidseconomie. Door middel van deze verbinding worden het unieke verhaal en kenmerken van dit deel van de Limes route meer beleefbaar vanaf en langs het water voor inwoners, bedrijven, recreanten en toeristen.

Stap 1 van het project loopt gedurende de periode 2020 – 2021 en is gericht op de volgende onderdelen. Per onderdeel voorbeelden van de concrete resultaten in wording:

 • Het voorbereiden van nieuw aan te leggen of te versterken landwaterverbindingen en steigerlocaties op andere plekken langs de Oude Rijn en Vliet
  • In combinatie met de aanleg van een nieuwe steiger in Zwammerdam wordt tussen de steiger en NIGRUM PULLUM (Romeins erfgoed op het terrein van Ipse de Bruggen) een route ontwikkeld zodat men op een makkelijke en beleefbare manier de weg vindt van de waterkant naar het Romeinse erfgoed en andersom.
  • Er is een eerste verkenning gedaan naar mogelijke routes tussen Park Matilo en bestaande aanlegmogelijkheden. Dit wordt verder uitgewerkt met partijen in het gebied.
 • Het opstellen van een plan van aanpak voor bebording en plaatsing van borden
  • De uitgangspunten voor bebording zijn op een rij gezet.
  • Eerste locaties voor borden zijn in Bodegraven-Reeuwijk en bij de steiger in Zwammerdam.
  • Het verder uitwerken van een bordenplan met borden op andere locaties langs de Oude Rijn en Vliet.
 • Het versterken van lokale en regionale arrangementen
  • Vanwege coronamaatregelen in 2020 is het verder ontwikkelen van arrangementen met waterrecreatie en andere ondernemers actief in de gastvrijheidseconomie verschoven naar dit jaar. Dit wordt verder opgepakt in 2021.
  • In 2021 is ondertussen gewerkt aan de programmering van een regionaal arrangement en wordt het overleg met lokale ondernemers opgestart.

Ondertussen heeft de provincie Zuid-Holland ook de subsidie toegekend voor stap 2. De voorbereidingen voor de uitvoering van deze stap worden medio 2021 gestart.

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter