Infographic Routenetwerken in Noord-Holland gepresenteerd

http://water%20recreatie%20noord-holland
29 april 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Recreatie Noord-Holland heeft een nieuwe infographic met routenetwerken in Noord-Holland gepresenteerd. De infographic bevat informatie over wandelen, fietsen, varen en Toeristische Overstap Punten (TOP’s). 

Provinciebreed overzicht

In vervolg op de infographic 2019, heeft het recreatieschap dit jaar voor het eerst een provinciebreed dataoverzicht gemaakt. De infographic 2020 is tot stand gekomen in samenwerking met het Recreatieschap Westfriesland en met medewerking van de Gemeente Haarlem, regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Amsterdam en de gemeente Texel.

Resultaten

Op de infographic is in een oogopslag te zien welke resultaten het recreatieschap heeft behaald in 2020. Op de factsheet staan kilometers netwerk en aantallen routevoorzieningen per gemeente gebaseerd op gegevens uit de databases van Recreatie Noord-Holland. Ter verduidelijking is een begrippenlijst toegevoegd. Bekijk de infographic ‘1. Infographic routenetwerken 2020‘.

2020 gaat de geschiedenis in als het eerste jaar van de coronapandemie. Wandelen, varen en fietsen groeiden sterk in populariteit. Het aantal gebruikers van de website en app van Wandelnetwerk Noord-Holland verdrievoudigde met duidelijke pieken in de twee lockdowns. Het bevestigt de grote maatschappelijke behoefte om buiten te bewegen.

Kosteneffectief middel dat voorziet in behoefte

Routenetwerken maken landschap goed toegankelijk, dragen bij aan spreiding van toeristen en recreanten, en geven een impuls aan de lokale economie. Maar nog veel belangrijker: goede routenetwerken en voorzieningen stimuleren mensen te gaan wandelen, fietsen en varen. Meer beweging en buiten zijn draagt bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Routenetwerken zijn een kosteneffectief middel om te voorzien in deze behoefte. Met miljoenen gebruikers zijn de kosten per gebruiker minder dan € 0,50 per jaar.

Blik op de toekomst

In 2021 werkt het recreatieschap Noord-Holland samen aan de inrichting van regionale wandelnetwerken en TOP’s in Amsterdam-Amstelland, Laag Holland en Zuid-Kennemerland. De eerste twee netwerken worden in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.

Verder staat op de planning van 2021:

  • de verdere omvorming van de landelijke fietsroutes naar icoonroutes volgens planning van het Landelijk Fietsplatform;
  • het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden voor openbare aanlegplaatsen(landvasten) en de omvorming van duikers naar doorvaarbare bruggen;
  • het plaatsen van TOP-zuilen in Laag Holland en Zuid-Kennemerland;
  • Recreatieschap Westfriesland gaat verder met haar programma verbetering vaarmogelijkheden Westfriesland;
  • Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer laat een plan van aanpak opstellen voor de omvorming en uitbreiding van kanoroutes naar een regionaal vaarnetwerk;
  • het opstellen van het recreatieve grid voor Laag Holland;
  • het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de realisatie van een regionaal mountainbikenetwerk in de regio Alkmaar;
  • het verbeteren en uitbreiden van de moutainbikepaden in de regio Zuid-Kennemerland.

Daarnaast blijft het recreatieschap zich als routenetwerkbeheerder samen inzetten voor één samenhangend uitvoeringsprogramma voor ontwikkeling, inrichting, beheer en promotie van routenetwerken in de provincie Noord-Holland.

 

 

Vorig artikel Volgend artikel