Update netwerkgroepen Netwerk Waterrecreatie

http://netwerk-waterrecreatie-logo
26 april 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Het Netwerk Waterrecreatie, waarin vrijwel alle organisaties van waterrecreanten (zeilers, motorbootvaarders, kanoërs, roeiers, duikers, surfers, vissers) zijn vertegenwoordigd is niet alleen een ontmoetingspunt, maar richt zich vooral ook op de behartiging van de belangen van al die watersporters. Een update namens voorzitter Jan Röben:

Netwerkgroepen

Binnen het Netwerk worden rond actuele thema’s netwerkgroepen geformeerd, die namens de achterban zo’n thema onderzoeken en daarover standpunten en -zonodig- actieplannen ontwikkelen. Op dit moment zijn drie netwerkgroepen actief:

Vuilwaterlozingen

De eerste richt zich op vuilwaterlozingen, een hoogst actueel onderwerp, gezien de vergaande regelgeving in de Haagse pijpleiding. De netwerkgroep, waarin ook HISWA-RECRON en de bouwsector participeren maakt zich sterk voor werkbare afspraken, die ook voor de eigenaren van kajuitjachten (motor en zeil) aanvaardbaar zijn. Nogal een uitdaging.

Emissieloos varen

De tweede netwerkgroep verkent de toekomst met emissieloos varen. Met de ontwikkelingen in de autowereld voor ogen en de gestarte transitie in binnenvaart en openbaar vervoer zal ook de recreatievaart die slag gaan maken. Ook hier streven we er naar de regelgeving voor te zijn en tot goed doordachte en door de achterban gesteunde plannen te komen. Bijvoorbeeld over noodzakelijke subsidietrajecten.

Veiligheid

Een derde netwerkgroep focust zich op een veilige(r) vaarrecreatie. En dan gaat het niet alleen om de technische staat van het vaartuig of de vaardigheid van de schipper.
Met de toenemende drukte, (mede dankzij corona hebben veel Nederlanders het binnenlandse water herontdekt) zitten we elkaar soms in de weg en gaat het ook over gedrag.

In ontwikkeling

Er is een vierde netwerkgroep in voorbereiding, die zich wil richten op verbetering van de regelgeving rond antifouling. Wie weet nu nog precies wat verantwoord is en wat wel of niet mag? Tenslotte zal een vijfde netwerkgroep zich gaan buigen over de vraag of we in Nederland een registratie van boten (moeten) willen. Helpt dit om ondermijning (witwassen, drugs?) tegen te gaan, of voorkomt het verlaten en vervuilende boten op ongewenste plekken? En wat kost het?

De netwerkgroepen dragen ertoe bij dat de waterrecreatie zelf voorstellen en standpunten ontwikkelt, zodat we bij de soms pittige discussies goed voorbereid aan tafel zitten. Voor contact: Jan Röben, voorzitter Netwerk, jjroben@gmail.com.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter