Watersportverbond webinars: waterrecreatie en sportontwikkelingen in een deelgebied van Zuid-Holland

http://webinar-watersportverbond-zuid-holland
12 april 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Het Regioteam Zuid-Holland van het Watersportverbond organiseert een tweetal webinars over lange termijn waterrecreatie en sportontwikkelingen in een deelgebied van Zuid-Holland.

Webinar 1: Betere verbindingen tussen de Hollandse Plassen

Op dit moment onderzoekt de provincie met lokale gemeenten in Midden-Holland of het mogelijk is de drie natura gebieden met elkaar te verbinden zodat ze beter bevaarbaar worden voor recreanten. Graag delen wij de plannen met onze achterban.
Datum: Donderdag 15 april
Tijd: 20.00-21.30 uur
Host: Paul Smelt, Regiovertegenwoordiger Zuid-Holland, Watersportverbond * Inschrijven: Klik hier

Webinar 2: Wordt de Erasmusvaart de motor voor Monster, Schiedam en Maassluis?

Om ook in de toekomst de voeten droog te houden in Den Haag Zuidwest en het kassengebied, is een nieuwe boezemverbinding nodig tussen Den Haag en Westland: de Erasmusvaart. Delfland wil dat de Erasmusvaart er in 2035 ligt. Tijdens de Webinar zal Hoogheemraad van Delfland Manita Koop haar visie inbrengen en pitchen.

Datum: Dinsdag 20 april
Tijd: 20.00-21.30 uur
Host: Manita Koop, Hoogheemraad van Delfland en Paul Smelt, regiovertegenwoordiger Zuid-Holland, Watersportverbond * Inschrijven: Klik hier

Meer weten over regio Zuid-Holland

De 10 regioteams van Watersportverbond werken vanuit een 5-punten jaarplan, welk u net als lokale blogs en nieuwsitems treft op het regio onderdeel op de website.

(© Foto boven: Watersportverbond)

Vorig artikel Volgend artikel