Water- en groengebied Bleiswijkse Zoom opgeknapt

02 juni 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Omwonenden, recreanten en natuurliefhebbers kunnen de komende jaren weer genieten van het water en het groen in de Bleiswijkse Zoom. Het recreatiegebied in Lansingerland is onlangs opgeknapt. Met verschillende maatregelen is gezorgd voor meer balans in wat er groeit en bloeit, waardoor de waterkwaliteit verbetert.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in voor een natuurlijk schone Bleiswijkse Zoom.

Water en groen

Zwemmen, wandelen, suppen, vogels kijken, picknicken, het kan allemaal in de Bleiswijkse Zoom, een drie kilometer lang water- en groengebied, dat zich vanaf de Lange Vaart tot aan eiland Pekland uitstrekt langs de Rotte en Rottemeren. De plek is soms een oase van rust, soms een bruisend recreatiegebied vol vertier. “De bezoekers van het gebied waarderen het water met het weelderige groen eromheen. Veel mensen vinden het een fijne plek om dichtbij de natuur te beleven”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Voor gezond en helder water is het belangrijk dat er evenwicht is in wat er groeit en bloeit in en om de plas. Daarom hebben het hoogheemraadschap, het recreatieschap en de gemeente samen maatregelen genomen, die ervoor zorgen dat het ecosysteem in dit gebied kan herstellen. Nu onze werkzaamheden klaar zijn, is het de beurt aan de natuur om zijn werk te doen.”

llustratie-Recreatieplas-BleiswijkseZoom_JasperDeRuiterNatuurillustratie Bleiswijkse Zoom – tekenaar: Jasper de Ruiter, Tringa Paintings
(tekst gaat verder onder de illustratie)

Natuurlijk herstel

Voor een natuurlijk schone Bleiswijkse Zoom zijn in 2020 en 2021 verschillende maatregelen genomen. Die maatregelen samen zorgen voor minder voedingstoffen in het water en daarmee voor meer balans in wat groeit en bloeit in het gebied. Dit leidt tot verdere verbetering van de waterkwaliteit. Het streven is een zwemplas zonder blauwalgoverlast. Hiervoor is een deel van de vissen verhuisd, zijn takken en bladeren uit de plas gehaald, is slib van de bodem verwijderd (gebaggerd), zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, is een omleiding gemaakt voor water uit de Rotte, is fosfaat (voedingstof voor blauwalgen) vastgelegd in een dunne kleilaag (Phoslock) op de bodem en wordt regenwater vastgehouden door een flexibel peil.

In het ondiepe water van de natuurvriendelijke oevers kunnen moerasplanten gaan groeien. Dit vormt een fijne leefplek voor (water)vogels, vissen, kikkers, libellen, vlinders en andere insecten. De begroeiing draagt zo bij aan biodiversiteit en zorgt ervoor dat de oeverkanten minder snel afbrokkelen. En voor mensen is al die natuur fijn om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen.

Integrale aanpak

De integrale aanpak Bleiswijkse Zoom is een project van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in samenwerking met Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland. Het project is deels gefinancierd met een bijdrage van provincie Zuid-Holland en een subsidie (POP3) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

foto boven: Bestuurders van de samenwerkingspartijen bij nieuw informatiebord Bleiswijkse Zoom- © Robert Seip, HHSK

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter