Afvalwater rondvaartboten in Friesland voortaan afgevoerd

http://afvalwater-fryslan-afgevoerd
06 juli 2021  Laatste update: 20 maart 2023

De Friese Rondvaart Ondernemingen (FRO), gemeenten en Wetterskip Fryslân slaan de handen ineen voor een betere waterkwaliteit van meren, vaarten en kanalen. Rondvaartboten voeren vanaf deze zomer afvalwater af bij een van de tien inzamelpunten die door de gemeenten De Fryske Marren, Leeuwarden, Sudwest Fryslân, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en ons zijn aangelegd. Hiermee is Fryslân de eerste provincie waar rondvaartboten afvalwater af kunnen voeren.

Fryslân is een waterprovincie bij uitstek. Schoon oppervlaktewater is van groot belang voor natuur, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving, maar ook voor recreatie en toerisme, zo meldt het waterschap: ‘We investeren jaarlijks in maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren én vervuiling te voorkomen op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)’.

Schoon en gezond water

Dagelijks bestuurder Otto van der Galiën: ‘Een gastvrij Fryslân met schoon water staat hoog in het vaandel bij de Friese rondvaartsector. Daarom heeft de FRO gevraagd naar de aanleg van inzamelpunten voor afvalwater. Een prachtig initiatief waar de betrokken Friese gemeenten en wij graag aan meewerkten. We hopen dat dit initiatief alle booteigenaren stimuleert om afvalwater af te voeren. Zo zorgen we samen voor schoon en gezond water in Fryslân’.

Landelijk lozingsverbod

De afvoer van afvalwater is een verantwoordelijkheid van de rondvaart, bruine vloot en recreatievaart. Sinds 2009 geldt er een landelijk lozingsverbod van afvalwater voor de recreatievaart. Waterschappen, provincie, gemeenten en particuliere jachthavens hebben al een netwerk van inzamelpunten aangelegd voor de recreatievaart. Het lozingsverbod zal op termijn ook gelden voor de rondvaart en bruine vloot. Nu dat nog niet het geval is lozen zij het afvalwater nog in het oppervlaktewater.

Inzamelpunten rondvaartboten

Voor de rondvaartboten zijn inzamelpunten beschikbaar in Leeuwarden (2), Franeker (1), Eernewâld (1), Sloten (1), Terherne (1), Langweer (1), Workum (1) en Woudsend (1). Met eigen pompen kan het afvalwater snel in het riool gepompt worden. De nieuwe inzamelpunten zijn ook geschikt voor de bruine vloot. De locaties van de inzamelpunten zijn te vinden op de websites van de betrokken gemeenten. Voor de recreatievaart staat alle informatie in de watersportapp van de Provincie Fryslân.

Op de foto boven: Rondvaartondernemer Jan Koopmans voert als eerste ondernemer afvalwater af bij het inzamelpunt in Earnewâld. Van links naar rechts: Yke Visser (gemeente Tytsjerksteradiel), Otto van der Galiën (Wetterskip Fryslân) en Jan Koopmans (voorzitter FRO). © foto: Wetterskip Fryslan.

Vorig artikel Volgend artikel