Oproep: Gebruik de Waterplantmelder-app om overlast te melden

http://waterplantmelder-waterplanten-fonteinkruid
29 juli 2021  Laatste update: 20 maart 2023

Een oproep aan iedereen die de komende tijd in Nederland vaart en overlast van waterplanten ervaart: doe een melding via de Waterplantmelder-app. Op deze manier kunnen betrokken partijen ook dit jaar in kaart brengen waar de overlast het grootst is. 

Waterplantmelder

Met de Waterplantmelder willen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied samen met waterrecreanten in kaart brengen. Doordat de waterkwaliteit als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water de afgelopen jaren steeds verder is verbeterd, groeien er meer waterplanten zoals fonteinkruid wat op sommige plekken hinder voor waterrecreanten oplevert.

IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een beperking van het vaargebied, beperking van de bereikbaarheid van (jacht)havens en van het gebied dat onder meer door hulpdiensten en overig recreatief in gebruik is. Verschillende maaiers maaien elk jaar waterplanten op een aantal locaties. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden.

Download de gratis app

De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store. Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter