UNESCO-Werelderfgoedstatus voor Limes in Nederland

http://afbeelding-bij-bericht-unesco-werelderfgoedstatus
29 juli 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Op 27 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van Werelderfgoed toegekend. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van ons deel van de Limes, vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Waterrecreatie Nederland werkt samen met andere partijen aan het versterken van de beleving vanaf en aan het water, de gastvrijheidseconomie en het Romeinse erfgoed in het project Beleef de Romeinse Rjin en Vliet.

UNESCO werelderfgoed

Met de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Neder-Germaanse Limes, staan nu in totaal 12 erfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Eerder deze week besloot het Werelderfgoedcomité al om de Koloniën van Weldadigheid en de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan de Werelderfgoedlijst.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Zuid-Holland is trots dat de Neder-Germaanse Limes de status van UNESCO Werelderfgoed is gegeven. De inzet van duizenden vrijwilligers, experts, vele besturen en overheden resulteert in erkenning. We zijn geslaagd in het herkenbaar, beleefbaar en tastbaar maken van een bijzondere periode in onze geschiedenis: de aanwezigheid van de romeinen in de Lage Landen. Onze grond herbergt duizenden jaren geschiedenis. UNESCO Werelderfgoed De Romeinse Limes baant voor een deel ervan de weg naar het heden, geschiedenis voor iedereen nu en straks.”

Samen met Duitsland

Samen met Duitsland heeft Nederland in 2020 een deel van de Limes voorgedragen voor de Werelderfgoedstatus: namelijk het deel dat de grens vormde van de Romeinse provincie Neder-Germanië. Sommige delen van de Limes zijn al ingeschreven, zoals de Muur van Hadrianus en de Boven-Germaanse Limes. Andere delen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Kenmerkend voor het deel dat nu is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijstde Neder-Germaanse Limes, is onder meer de innovatieve manieren die de Romeinen bedachten om om te gaan met de grillige rivier, het netwerk van forten dat langs de rivier is gebouwd en de bijzonder goed bewaarde houtresten.

Grootste archeologische monument

De Limes was 2000 jaar geleden de buitengrens van het Romeinse Rijk. In de tweede eeuw na Chr. was het Romeinse Rijk op zijn grootst en het omvatte delen van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het werd omringd door een ingenieus grenssysteem van meer dan 7500 kilometer lang. In Nederland liep de Limes langs de rivier de Rijn. De Rijn vormde een natuurlijke grens en op de zuidoevers bouwden de Romeinen legerkampen, wachttorens, wegen en waterwerken. Lokale gemeenschappen vestigden zich in de nabijheid, dreven handel of gingen de strijd aan. Meer dan 400 jaar lang waren Romeinse soldaten aanwezig in Nederland. Deze periode kende tijden van vrede en van strijd. De grens vormde ook een uitwisselingsplaats van kennis en cultuur. De Limes heeft een archeologische schat nagelaten in onze bodem: bijzondere gebruiksvoorwerpen zoals sieraden en glaswerk, schepen, resten van forten, maar ook wapens en gereedschap kom je hier tegen. De Limes is het grootste archeologische monument van Nederland.

Grens van vroeger en nu

De Limes vormt een lint van archeologische schatten door Nederland die vele mensen met elkaar verbindt en zorgt voor culturele uitwisseling tussen vrijwilligers, professionals en bewoners. De afgelopen jaren is door zeer veel vrijwilligers, gemeenten en andere organisaties gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van de Limes in Nederland. Niet alleen op de plaatsen die nu de status van Werelderfgoed hebben gekregen, maar ook op andere plaatsen en online. Om de nieuw verworven status te vieren, zullen rond Open Monumentendag (11 en 12 september 2021) op diverse locaties activiteiten worden georganiseerd. Informatie hierover vindt u op de website Romeinen.nl. De komende jaren zullen de betrokken overheden blijven samenwerken om het netwerk van partners en betrokkenen verder te versterken en de bekendheid van de Limes te vergroten.

Overzicht terreinen die de Werelderfgoedstatus hebben gekregen

Plaats Locatie
Leiden- Roomburg Castellumterrein
Katwijk-Valkenburg – De Woerd Vicus
Katwijk-Valkenburg – Centrum Castellumterrein
Leidschendam Voorburg – Voorschoten Corbulo kanaal
Leidschendam Voorburg Forum Hadriani
Woerden Centrum Castellumterrein
Bunnik – Vechten Castellumterrein
Utrecht – Domplein Castellumterrein
Utrecht – Leidsche Rijn Wachttoren
Utrecht – De Meern Castellumterrein
Utrecht – De Meern Limesweg
Arnhem Castellumterrein
Zevenaar (Bijlandse Waard) Verspoeld Castellum
Nijmegen (Hunerberg) Castellumterrein
Nijmegen (Valkhof) Castellumterrein
Nijmegen /Berg en Dal (Kops Plateau) Castellumterrein
Berg en Dal / Nijmegen Aquaduct
Elst (Tempel) Tempel
Berg en Dal (De Holdeurn) Pannenbakkerij

Bron en foto boven: Provincie Zuid-Holland

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter