BRTN-acties augustus 2021

http://brtn-uitgelicht
31 augustus 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Watersportonderzoek 2021

Kennis/inzicht in de watersporter is van groot belang om goed te kunnen inspelen op de vraagzijde. In 2013 voor het laatst grootschalig consumentenonderzoek uitgevoerd onder watersporters (door NBTC-NIPO). NBTC heeft vanuit de achterban verschillende verzoeken gekregen om het onderzoek uit 2013 te herhalen. Vanuit het onderdeel monitoring van de BRTN 2020 t/m 2025 is afgesproken om in deze periode aanvullend onderzoek uit te voeren m.b.t. gebruikers, vloot en economie. In dit kader wordt in het najaar het Watersportonderzoek 2021 uitgevoerd.

Het grootschalige consumentenonderzoek vindt plaats via online panel in twee stappen. Eerst vindt een screening plaats welke deelnemers in het panel een vorm van watersport hebben beoefend. Deze deelnemers krijgen vervolgvragen over de beoefende watersport. Deelnemers die niet aan watersport hebben gedaan, worden gevraagd naar de redenen hiervoor. In het onderzoek worden de volgende vormen van watersport meegenomen: varen/zeilen met kajuitboot of open boot, kanoën, roeien, surfen, waterskiën/wakeboarden, suppen en duiken.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de eerste voorbereidingen van het onderzoek. Op basis van overleg met de deelnemers aan het BRTN-overleg en andere partijen is het plan van aanpak verder uitgewerkt. Dit plan van aanpak wordt de komende maand voorgelegd en besproken met deelnemende partijen. Parallel hieraan wordt de vragenlijst voor het panelonderzoek geactualiseerd. Om vergelijkingen met het onderzoek in 2013 is de vragenlijst van dat onderzoek de basis voor het onderzoek in 2021.

Voor meer informatie mail info@waterrecreatienederland.nl

Wijzigingen Vaarreglement Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Voorgenomen wijzigingen in het Vaarreglement van het waterschap AGV liggen tot en met 29 september 2021 ter inzage, met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De Verkeersbesluiten gelden voor twee vaarwegen in het BRTN: een deel van de Vecht in Maarssen en Utrecht (BRTN-categorie AZM), en een deel van de Muidertrekvaart in Muiden (BRTN-categorie DM).

Er bleek op een enkele plek tegenstrijdigheid met regelgeving te bestaan in de vorige versie van het Vaarreglement. Verder was het nodig om aanvullende maatregelen op te nemen, om zo potentiële knelpunten voor de doorvaart en de veiligheid te voorkómen.

Ter inzage liggen een wijzigingsbesluit van het Vaarreglement AGV en twee nieuwe Verkeersbesluiten voor het plaatsen van borden betreffende een ontmoetingsverbod daar waar de vaarstrook versmald dient te worden.

Waterrecreatie Nederland stemt met netwerkpartners af over het indienen van een zienswijze en de mogelijke inhoud daarvan.

Meer informatie: http://www.agv.nl/inspraak

Subsidieregelingen om ontwikkeling en beleving van o.a. BRTN te versterken

Er zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar om ontwikkeling en beleving van o.a. BRTN vaarwegen en wateren te versterken. Twee voorbeelden zijn de subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Holland.

Om subsidieregelingen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en beleving van het BRTN makkelijk vindbaar te maken werkt Waterrecreatie Nederland aan een online overzicht van subsidieregelingen. Relevante subsidieregelingen voor dit overzicht kunt u mailen aan info@waterrecreatienederland.nl.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter