Provincie Zuid-Holland geeft subsidie aan 14 toerisme projecten

http://bericht-met-toerisme-doelen-behalen
23 december 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Vanuit de subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland worden dit jaar aan 14 toeristische projecten subsidie verleend. Uitgangspunt is dat de projecten toerisme gebruiken om grote provinciale en maatschappelijke opgave bereiken, zoals de energietransitie, het behoud van erfgoed en de vitale landbouw.

Onder de projecten zitten bewustwordingsprogramma’s, verduurzaming van toeristische boten, bezoekerscentra en rustplekken. In totaal wordt €500.000 bijgedragen.

Toerisme in balans

Veel partijen in Zuid-Holland houden zich bezig met toerisme. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme met haar omgeving. Hierbij staat toerisme niet centraal, maar sluit toerisme aan op maatschappelijke en provinciale opgaven. Toerisme is een hulpmiddel om deze doelen te behalen. Zo kan uiteindelijk elke Zuid-Hollander profiteren van toerisme. De provincie heeft hiervoor de subsidieregeling toerisme(verwijst naar een andere website) in het leven geroepen.

Beoordeling van de subsidieregeling

Er zijn dit jaar 44 aanvragen ingediend voor uiteenlopende projecten. De projecten zijn getoetst op bijdragen aan provinciale opgaven en toeristisch oogmerk. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten zich richten op de inwoners van Zuid-Holland en jeugdigen tot 25 jaar. Ook werd gelet op de bijdrage aan een schonere leefomgeving, onder andere door bezoekers bewust te maken van de impact die toerisme heeft op haar omgeving. Aan 14 projecten wordt subsidie verleend. Daarmee is het subsidieplafond voor 2021 bereikt.

Opnieuw open in 2022

De provincie stelt de regeling volgend voorjaar voor de derde keer open. Meer informatie en een overzicht van de verleende subsidieaanvragen 2021 zijn te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

© foto boven: Provincie Zuid-Holland

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter