Ruim 3700 reacties internetconsultatie ‘Verzegeling Toiletafvoer Pleziervaart’

http://foto-vuilwaterstation-uitpomt-internetconsultatie-toiletlozingen
14 december 2021  Laatste update: 31 maart 2023

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft 3738 reacties ontvangen op de internetconsultatie rond de ‘Verzegeling Toiletafvoer Pleziervaart’ die van eind juni tot begin september 2021 werd gehouden. Dat blijkt uit het rapport met resultaten van de consultatie dat onlangs werd gepresenteerd.

Internetconsulatie toiletlozing

In de consultatie werd waterrecreanten gevraagd om hun reactie op de voorgenomen verzegeling van toilet en huiddoorvoer aan boord van schepen. Daardoor wordt het in de toekomst onmogelijk om ongezuiverd toiletwater onder de waterspiegel te lozen en zijn waterrecreanten genoodzaakt om de opslagtank bij een ontvangstinstallatie uit te laten pompen.

Als alternatief kan er ook een goedgekeurde zuiveringsinstallatie geplaatst worden. Doel van de maatregelen is om het water waarin gerecreëerd wordt schoner en daarmee gezonder te maken. Om diezelfde reden werd al in 2009 een lozingsverbod ingesteld, maar dat blijkt niet te handhaven. De nieuwe maatregelen moeten daar verandering in brengen.

3738 reacties

Op de internetconsultatie werden 3738 reacties ontvangen. Van deze reacties zijn er 2068 standaard reacties middels een kopie van een watersportorganisatie. Het gaat om de

  • Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)
  • Watersportverbond
  • Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)
  • Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC)

Naast deze 2068 reacties zijn er 1670 individuele reacties. Reacties zijn afkomstig van onder andere:

  • Booteigenaren voor recreatievaart (meest)
  • Lokale watersportverenigingen
  • Woonbooteigenaren
  • Haveneigenaren
  • Scoutingverenigingen

De reacties zijn ingedeeld in vijf thema’s: Nut en noodzaak van de maatregel, Werking van de maatregel, Implementeren maatregel, Werking afzuiging en de Impact maatregel. Bekijk een samenvatting van alle reacties in het rapport ‘Samenvatting Reacties Verzegeling Toiletafvoer Pleziervaart’ opgesteld door Infram BV in opdracht van het Ministerie van I&W in onze Kennisbank.

Vorig artikel Volgend artikel