Structureel extra middelen voor beheer van recreatiegebieden Zuid-Holland

http://recreatiegebied-zuid-holland-koudenhoorn-warmond
19 januari 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het budget voor het beheer van recreatiegebieden structureel met € 1,4 miljoen verhoogd, naar € 7,3 miljoen. Het extra budget is nodig, onder andere omdat het gebruik van de gebieden is toegenomen.

De provincie Zuid-Holland beheert zelf een aantal recreatiegebieden en draagt via subsidies bij aan beheer en onderhoud door recreatieschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties.

Beheer en onderhoud

In 2022 worden de extra middelen met name gebruikt voor het beheer en onderhoud van enkele gebieden die bij Staatsbosbeheer in eigendom zijn. Bij decentralisatie van het recreatiebeleid van het Rijk naar de provincie zijn in het verleden geen middelen voor deze gebieden beschikbaar gesteld.

Vanaf 2023 verwacht de provincie Zuid-Holland een nieuwe beheerregeling te kunnen hanteren voor bovenlokale recreatiegebieden. De extra € 1,4 miljoen zal aan het budget van deze regeling worden toegevoegd.

Bron: Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter