Pilot Inzicht in vrijetijdsgedrag van Nederlanders met het NVP afgerond

http://pilot-vrijetijdsgedrag-nederland
26 februari 2022  Laatste update: 15 maart 2023

De pilot van de Landelijke Data Alliantie (LDA) met het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is afgerond. In een werkgroep, waarin afgevaardigden van provincies en gebruikers van vrijetijdsdata waren vertegenwoordigd, is ervaring opgedaan voor de sector, om met deze databron en nieuwe techniek data te verzamelen.

Het doel van de pilot was om te bepalen of onderzoek op basis van tracking data structureel ingezet kan worden voor inzicht in recreatief/toeristisch (verplaatsings)gedrag van Nederlanders. Hierbij is met name gekeken of het een geschikte (onderzoeks)methode is voor een nieuw vrijetijdsonderzoek (opvolger van het CVTO) en Toeristisch Bezoek aan Steden (TBaS). Het is één van de pilots die met behulp van de extra subsidie (amendement van de leden Aertsen en Von Martels) uitgevoerd kon worden.

Pilot uitgevoerd met NVP

De pilot is uitgevoerd met het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Dit panel leent zich goed om data te verzamelen over het recreatief verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Panelleden (die hier toestemming voor hebben gegeven) worden gevolgd middels hun mobiele telefoon. Alle verplaatsingen worden geregistreerd. Deze data maken het mogelijk om recreatief gedrag te monitoren in termen van aantallen bezoekers, bezoekduur en populaire locaties. Ook is het mogelijk om personen die een activiteit ondernemen of een locatie bezoeken aanvullend gerichte vragen te stellen kort na het bezoek, bijvoorbeeld over het reisgezelschap of de bestedingen. Daarnaast maakt deze pilot duidelijk of uit deze verplaatsingsdata afgelegde routes tijdens recreatie- in natuurgebieden af te leiden zijn.

Doelpilot

Doel van de pilot is om te bepalen of onderzoek op basis van tracking data structureel ingezet kan worden voor inzicht in recreatief/toeristisch (verplaatsings)gedrag van Nederlanders, waarbij met name gekeken of het een geschikte (onderzoeks)methode is voor een nieuw vrijetijdsonderzoek en Toeristisch Bezoek aan Steden. Aan de ene kant gaat het om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze methode, ervaringen op te doen met deze manier van meten en te leren welke inzichten het kan opleveren. Met name of tracing-data (routedata) van meerwaarde is. Aan de andere kant willen we aan de hand van de pilot de vraag kunnen beantwoorden of deze methodiek geschikt is om in te zetten voor bestaand onderzoek (hetzij als aanvulling, hetzij als vervanging). Er is hier gekeken naar de mogelijkheden voor een opvolger voor het CVTO en Toeristisch Bezoek aan Steden.

Meer over de opzet van de pilot en het eindverslag is te vinden op de website van de Landelijke Data Alliantie.

Vorig artikel Volgend artikel