BRTN-acties maart 2022

http://brtn-uitgelicht
29 maart 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties

Brugopeningen Haringvlietbrug in nieuwe vaarseizoen iets verruimd
Vanaf de start van het nieuwe vaarseizoen op 1 april 2022 gaat de Haringvlietbrug doordeweeks tweemaal per dag open voor de hoge scheepvaart (>13 m) en in het weekend driemaal per dag. Dat laatste betekent een extra opening. Er is hiermee door lobby van recreatie- en beroepschartervaart een klein succesje geboekt. De Haringvlietbrug vormt een belangrijke schakel in het BRTN-vaarnetwerk. Het is de verbinding tussen de wateren van Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Het rijdek van de brug, dat met klemmen bevestigd is aan de klep, kan naar verluidt niet meer aan zonder dat de veiligheid in geding komt . Omdat loskomende klemmen een risico waren voor passerende scheepvaart gaat de brug op dit moment beperkt open. Uit monitoring van Rijkswaterstaat blijkt dat na invoering van de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug het loskomen van de klemmen sterk is verminderd. Daarmee kan de scheepvaart de brug weer vaker passeren en is het mogelijk om de brug vaker te bedienen. Rijkswaterstaat blijft de situatie op de brug monitoren door middel van wekelijkse inspecties.

Openingstijden Haringvlietbrug vanaf 1 april 2022:

Vrijdag 1 april t/m zondag 5 juni

  • Maandag t/m Vrijdag– 2 openingen: 10:00-20:00 uur (vanaf 6 juni 11.00 en 19.00 uur)
  • Zaterdag en Zondag en feestdagen – 3 openingen:  11:00, 17:00 en 19:00 uur

Het nieuwe openingsregime geldt vooralsnog alleen voor 2022. Vanaf 1 januari 2023 is de Haringvlietbrug gestremd voor de hoge scheepvaart. Vanaf dat moment kan de brug niet meer veilig bediend worden omdat de constructie van de klep en het bewegingswerk het einde van hun levensduur hebben bereikt en daarbij de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging beginnen. In de zomer van 2023 staat de vervanging van de klep gepland.

Meer informatie? Mail naar info@waterrecreatienederland.nl

Zaanbrug

Zoals reeds lange tijd bekend nadert de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer het einde van zijn levensduur. Zowel vanuit technisch als verkeerskundig oogpunt moet de brug vervangen worden. Er is behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren. De doorvaarthoogte van de nieuwe Zaanbrug wordt verruimd, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte wordt ook vergroot. De nieuwe Zaanbrug wordt tussen zomer 2022 en eind 2023 gebouwd. De aannemer heeft haar bouwplannen en fasering op hoofdlijnen gepresenteerd. Waterrecreatie Nederland sluit aan bij de over het BLVC-overleg. Met de onthulling van het bouwbord is begin maart het startsein gegeven voor het bouwproject. De eerste fase is de aanleg van de tijdelijke brug. Als de tijdelijke brug volgens planning in juni 2022 in gebruik kan worden genomen, wordt er gestart met de bouw van de nieuwe Zaanbrug. Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur verwacht eind 2023 de bouwwerkzaamheden af te ronden. Tijdens de bouw is er intensief contact met alle omgevingspartijen, zowel op de weg als op de vaarweg. Hinder beperken is een must, maar dat dit voor Zaandamse begrippen grootschalige project geheel zonder hinder kan worden uitgevoerd is een utopie. Maar tijdig communiceren moet veel voorkomen.

Om het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen, komt er vanaf juni 2022 op zo’n 200 meter afstand van de Zaanbrug een tijdelijke brug. De tijdelijke brug is beweegbaar en kan dus open om de scheepvaart door te laten. Omdat deze brug een doorvaarthoogte heeft van circa 1,20 meter, kan een groot deel van de vaartuigen niet meer onder de tijdelijke brug door varen. De tijdelijke brug kan daarnaast minder snel openen en sluiten waardoor de wachttijden langer kunnen zijn. De tijdelijke brug wordt lokaal bediend en kan maximaal 2x per uur open.
Vanuit de gemeente Zaanstad is een bedienbesluit voor deze tijdelijke brug in de maak. Ook hier is Waterrecreatie Nederland betroken om te zorgen dat het BRTN-netwerk gewaarborgd blijft gedurende de bouwperiode.

Meer informatie? Mail naar info@waterrecreatienederland.nl

Extra routeoverleg

De afgelopen weken zijn de route overleggen Noord-Holland Noord, West en Oost geweest. Er speelt veel op en rond de waterwegen op deze routes. Zoveel zelfs dat er een extra routeoverleg is gepland op 12 mei. Tijdens dit extra overleg worden zowel onderwerpen uit Oost als West besproken. Het is fijn om te constateren dat alle deelnemende partijen in de overleggen doordrongen zijn van het belang van alle schakels en de onderlinge samenhang van werkzaamheden aan kunstwerken en routes in het vaarnetwerk. Werken aan minder hinder op en rond het water kan alleen door samenwerking, goede uitwisseling van informatie en adequate communicatie.

Meer informatie? Mail naar info@waterrecreatienederland.nl

BRTN-overleg

8 maart j.l. had Waterrecreatie Nederland haar eerste overleg van 2022 met alle deelnemers van de BRTN. Het overleg stond onder meer in het teken van de eerste uitkomsten van het watersportonderzoek uitgevoerd door het NBTC in opdracht van Waterrecreatie Nederland en haar partners. Kees van der Most stipte in zijn presentatie de highlights van het onderzoeksrapport aan.  Het onderzoek gaat iedereen actief in de waterrecreatiesector, mooie inzichten en gefundeerde  houvast bieden voor nieuwe plannen ter bevordering van vooral ook de kleine en voor iedereen toegankelijke waterrecreatie. Eind maart/begin april zullen alle resultaten verwerkt zijn in een totaalrapport. Verder werd de informatiebehoefte gepeild bij de aanwezigen voor een uitdieping van de samenstelling en omvang van de huidige vloot aan recreatief gebruikte vaartuigen in Nederland. En werd er op verschillende lokale dossier kennis en ervaringen gedeeld. Al met al een mooie en goede bijeenkomst.

Meer informatie? Mail naar info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter