Convenant waterplanten problematiek Kralingse Plas getekend

http://tekenen-convenant-kralingse-plas-rotterdam.
12 maart 2022  Laatste update: 31 maart 2023

De Gemeente Rotterdam heeft op vrijdag 11 maart een convenant getekend met Kralingse Plas Overleg en het Watersportverbond over de bevaarbaarheid en waterkwaliteit.

Net als andere watersportlocaties heeft ook de Kralingse Plas te maken met woekerende waterplanten in voorjaar en zomer; daar komen in de zomer met enige regelmaat nog blauwalguitbraken bij. Gebruikers van de plas, verenigd in het Kralingse Plas Overleg (KPO) en de gemeente Rotterdam zijn al enkele jaren in overleg om de problematiek gezamenlijk aan te pakken.

Het KPO wordt daarbij ondersteund door het Watersportverbond, met name door het team van de regio Zuid-Holland. Vrijdag 11 maart ondertekenden vertegenwoordigers van Gemeente Rotterdam, KPO en Watersportverbond, een convenant dat voorziet in nauwe samenwerking bij het beheren van de Kralingse Plas, zodat optimaal gebruik van de plas door zwemmers, watersporters en andere waterrecreanten mogelijk blijft. Op geleide van gezamenlijk schouwen van de plas overleggen partijen over te nemen maatregelen.

Phoslock
Spannend wordt dit jaar het effect van het middel Phoslock, dat in november 2021 in een dunne laag is aangebracht met als doel fosfor te binden en daarmee de kans op blauwalg te minimaliseren. Het dilemma van de aanwezigheid van waterplanten is door partijen letterlijk in kaart gebracht. De ecologische betekenis van waterplanten wordt erkend, maar er is ook de noodzaak om ongehinderd hulp te kunnen bieden met ‘rescue-boten’ wanneer dat nodig is. Een weldoordachte kaart, waarbij is aangegeven welke gebieden altijd goed bevaarbaar moeten zijn, vormt een belangrijk hulpmiddel voor gemeente en watersporters.

Foto ondertekenen convenant: Van rechts naar links: Vera Bauman (proces- en programmamanager Water gemeente Rotterdam), Paul Smelt (voorzitter regio Zuid-Holland Watersportverbond), Toon Mul (voorzitter Kralingse Plas Overleg) en Robbert Schuijff (manager Water gemeente Rotterdam) – Bron: Watersport TV

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter