Eerste resultaten enquête Duurzame Waterrecreatie

http://enquete-duurzame-waterrecreatie-
22 maart 2022  Laatste update: 20 maart 2023

22 maart is Wereldwaterdag. De lidstaten van de Verenigde Naties maken elk jaar op deze dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar door het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water. Gezien de betekenis van water voor de waterrecreatie, is het van belang om vanuit de waterrecreatie bij te dragen aan duurzaam gebruik van water.

Ontwikkeling Agenda Duurzame Waterrecreatie

Nederland is een waterrijk land waar op vele manieren aan waterrecreatie wordt gedaan. Wat betekent (schoon) water voor de waterrecreant? Wat draagt de sector bij aan een duurzame waterrecreatie? En hoe zou waterrecreatie nog meer kunnen verduurzamen? Via diverse projecten levert Waterrecreatie Nederland samen met partners een bijdrage aan een duurzamere waterrecreatie, en wordt er gewerkt aan een overkoepelend programma om duurzaamheid in de waterrecreatiesector over de hele linie te versterken: de Agenda Duurzame Waterrecreatie.

Inzicht in waar we nu staan

Voor de ontwikkeling van de Agenda Duurzame Waterrecreatie heeft Waterrecreatie Nederland de afgelopen maand een enquête gehouden onder verschillende typen waterrecreanten en watersporters. Om te peilen waar we nu staan, en te kijken waar kansen liggen voor verdere ontwikkeling. Er zijn veel reacties binnengekomen, voornamelijk van zeilers en motorbootvaarders, die een indruk geven over hoe er over de onderwerpen duurzaam zeemanschap, het verkleinen van de ecologische- en CO2 voetafdruk, en het belang van beleefbaar en toegankelijk water wordt gedacht en het maken van duurzame keuzes.

Belang water voor gezondheid

Het belang van een waterrijke omgeving voor de gezondheid komt in de enquêteresultaten duidelijk naar voren. De respondenten geven bijvoorbeeld aan dat het beleven van het water in hoge mate bijdraagt aan hun gezondheid. De bijdrage aan de fysieke gezondheid krijgt een gemiddelde score van een 8,3. De bijdrage aan de mentale gezondheid een 8,8.

Waterkwaliteit, bewustzijn en gedrag

Respondenten geven in de enquête aan de waterkwaliteit waar ze recreëren en sporten als goed tot zeer goed te ervaren. Veel van de respondenten geven aan te weten dat er duurzamere opties zijn voor bijvoorbeeld aandrijving, type brandstof, aanschaf, onderhoud en/of reparatie van de watersportuitrusting. Tegelijkertijd wordt in de enquête ook aangegeven dat hierbij aanschaf, onderhoud en/of reparatie hier niet altijd wordt opgelet. Zo wordt aangeven bij aanschaf van onderhoudsmiddelen het belang van de effectiviteit boven milieuvriendelijkheid te plaatsen en spelen kosten ook vaak een rol. Respondenten geven aan zowat altijd het eigen afval op te ruimen tijdens/na de watersportactiviteit. De meerderheid geeft aan vaak/soms het afval van anderen op te ruimen. De meerderheid van de respondenten let ook op het beschermen van kwetsbare fauna en flora.

Vervolg

De enquête is een nulmeting en de eerste uit een reeks enquêtes over Duurzame Waterrecreatie. Naast waterrecreanten zullen ook enquêtes worden gehouden onder watersportverenigingen, ondernemers, beleidsmakers en beheerders om het beeld compleet te maken en een beeld te vormen over de huidige situatie en de informatiebehoefte bij de verschillende doelgroepen. Mede op basis van de uitkomsten van de enquêtes zullen Waterrecreatie Nederland en partners verder invulling even aan de Agenda Duurzame Waterrecreatie met gezamenlijke en eigen initiatieven. Met als doel: vergroten van bewustzijn en een nog duurzamer gebruik van water.

Vorig artikel Volgend artikel