Waterrecreanten hebben nu ook toegang tot Park Vreugd en Rust in Voorburg

http://afbeelding-bij-bericht-park-vreugd-en-rust-in-voorburg
09 maart 2022  Laatste update: 18 januari 2024

Begin maart is de nieuwe aanlegplaats in Park Vreugd en Rust in Voorburg officieel in gebruik genomen. Astrid van Eekelen, wethouder recreatie en toerisme, en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, stapten daar als eersten aan wal.

Astrid van Eekelen: “Door de aanlegplaats kunnen dagrecreanten nu ook via de Vliet het park en de omgeving ervan bezoeken. Het is een mooie aanvulling voor de waterrecreatie in onze gemeente en in Zuid-Holland. Ik hoop dat vele sloepen en kleine bootjes hier komen aanleggen, ze zijn van harte welkom!”

Prominente locatie

De aanlegplaats ligt op een prominente locatie in het groenblauwe netwerk van Haaglanden waar 3 erfgoedlijnen samenkomen (Trekvaarten, Limes en de Landgoederenzone). Tevens maakt deze deel uit van de groene verbinding van de Vliet naar Huis ten Bosch in het Haagse Bos (3 km Loo-zone).

Jeannette Baljeu: “Zuid-Holland werkt samen met gemeenten en tal van andere organisaties aan een recreatief hoogwaardig waternet met goede voorzieningen op en rondom het water. De nieuwe aanlegplaats in Voorburg is daarvan een goed voorbeeld. Het water zorgt voor een prachtige verbinding, zodat mensen het erfgoed in onze provincie kunnen ontdekken en bezoeken.”

Herstel van Park Vreugd en Rust

Vorig jaar is de gemeente begonnen met het opknappen van Park Vreugd en Rust. Het terrein rondom het historische hoofdhuis Central Park Hotel en de beplanting op het eiland in de nabijgelegen huisvijver zijn op orde gebracht. Verder worden onder andere nog de Zwitserse brug – die vanuit het park toegang tot de hertenkamp geeft – en de brug in de huisvijver hersteld. Ook worden alle paden opgeknapt en wordt de beplanting verbeterd, zoals bij de voormalige plantenkas (nu clubhuis tennispark) en bij de oranjerie (nu De Koepel). Ook de nieuwe aanlegplaats maakt onderdeel uit van het parkherstel. Het park wordt opgeknapt in de stijl die de befaamde landschapsarchitect J.D. Zocher junior rond 1840-1850 voor deze buitenplaats bedacht. Zijn ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen zijn straks weer te zien.

Samenwerking

Stichting ‘Mooi Voorburg’ heeft een essentiële rol in dit samenwerkingsproject. Zij namen het initiatief voor een verbeterplan dat is toegevoegd aan het lopende project van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag om de hele Loozone te verbeteren. Verder dragen zij nu als lid van de projectgroep in belangrijke mate bij aan het ontwerp en het verwerven van de financiering. Dankzij de budgetten van beide gemeenten en de subsidies van de provincie Zuid-Holland wordt het park stap voor stap aantrekkelijker gemaakt. Ook de aanlegplaats is mede dankzij subsidie van de provincie mogelijk gemaakt.

Bron en foto boven: Provincie Zuid-Holland

Vorig artikel Volgend artikel