Watersportdata: 1 op de 11 Nederlandse huishoudens overweegt de aanschaf van watersportgoederen

30 mei 2022  Laatste update: 09 november 2023

In de komende drie jaar overwegen ongeveer 700.000 Nederlandse huishoudens watersportgoederen of -uitrusting, zoals bijvoorbeeld een boot of board, aan te schaffen. Dat blijkt uit de rapportage van het watersportonderzoek die in maart 2021 werd gepubliceerd. Met 8 miljoen Nederlandse huishoudens (bron: CBS) komt dat neer op 1 op 11 huishoudens die plannen hebben een aanschaf te doen. Dat blijkt uit de rapportage van het watersportonderzoek die in april 2021 werd gepubliceerd.

Supboards, visuitrusting en sloepen

De resultaten volgen uit de vraag: ‘Bent u, of iemand anders in uw huishouden, van plan om de komende drie jaar één of meerdere van de onderstaande watersport recreatiegoederen aan te schaffen voor gebruik in Nederland?’ De interesse is het grootst voor supboards, visuitrusting en sloepen, zoals ook in onderstaand overzicht te zien is.

Bron: NBTC en Waterrecreatie NL, 2022, Watersportonderzoek 2021, Rapportage alle watersportvormen.

Overigens gaat het niet alleen om aanschafplannen van ‘nieuwe watersporters.  Het kan ook gaan om mensen die hun uitrusting vervangen (bijvoorbeeld een nieuwe of andere boot kopen). Of juist hun uitrusting verder uitbreiden, bijvoorbeeld met een sup board of visspullen.

Grootste potentieel

De onderzoekers keken verder naar de vitaliteitsindex en het groeipotentieel. Onderstaande figuur geeft de vitaliteit van het bezit van de verschillende watersportuitrustingen en –goederen weer (horizontale as). De vitaliteit geeft de grootte van de potentiële markt weer ten opzichte van de bestaande markt. Een supboard heeft bijvoorbeeld een index van 1,09. Dit houdt in dat het aantal Nederlandse huishoudens dat de komende drie jaar een supboard overweegt aan te schaffen (potentiële markt) net aan 1x zo groot is als het aantal Nederlandse huishoudens dat momenteel in het bezit is van een supboard (bestaande markt). Hoe groter de vitaliteitsindex, hoe groter het groeipotentieel. De grootte van de bollen correspondeert met de grootte van de potentiële markt (verticale as). Dit zet de vitaliteitsindex in het juiste perspectief. Hoe groter de bol en hoe meer naar rechts deze staat, hoe aantrekkelijker deze is.

watersportdata-Vitaliteitsindex watersportuitrusting-groot
Bron: NBTC en Waterrecreatie NL, 2022, Watersportonderzoek 2021, Rapportage alle watersportvormen.

Van de onderzochte watersportuitrustingen en – goederen hebben supboards, op de voet gevolgd door visuitrustingen, het grootste potentieel. 180.000 en 148.000 Nederlandse huishoudens overwegen een aanschaf de komende drie jaar. De relatief lage vitaliteitsindex van visuitrustingen geven aan dat dit slechts een beperkte groei is ten opzichte van de bestaande markt.

Watersportdata

Bovenstaande cijfers, de Watersportdata, zijn afkomstig uit het Watersportonderzoek 2021, uitgevoerd door Waterrecreatie Nederland en NBTC. Het Watersportonderzoek 2021 is gehouden onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, die in de periode van 1 december 2020 t/m 30 november 2021 één of meer vormen van watersport hebben beoefend. In totaal zijn ruim 5.000 watersporters ondervraagd, representatief voor watersportend Nederland. In het Watersportonderzoek 2021 zijn de volgende watersportvormen onderscheiden: varen of zeilen (met kajuitboten, sloepen, open boten, speedboot/jetski e.d.), kanoën, roeien, surfen (kite-, golf- of windsurfen), waterskiën/wakeboarden, duiken, suppen en sportvissen.

Lees alle rapportages via www.waterrecreatienederland.nl/watersportonderzoek.

Vorig artikel Volgend artikel