BRTN-acties juli 2022

http://brtn-uitgelicht
14 juli 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties:

Vervanging Steekterbrug, Alphen aan de Rijn

Waterrecreatie Nederland is in gesprek met de provincie Zuid Holland over de Steekterbrug. De Steekterbrug over de Oude Rijn bij Alphen aan de Rijn staat al een aantal jaren in de planning om vervangen te worden. De Oude Rijn is een belangrijke schakel in het BRTN. Tussen Leiden en Woerden is de Oude Rijn geclassificeerd als staande mast route (grotendeels BZM, deels AZM) en is nu zonder hoogtebeperking toegankelijk voor zeilboten met een diepgang tot 1.90 m.

De beweegbare brug zou vervangen worden met een nieuwe beweegbare brug. Tegelijkertijd speelt verbreding van de brug vanwege de behoefte om de bereikbaarheid van Alphen te verbeteren. Tijdens het uitwerken van het ontwerp voor een nieuwe beweegbare Steekterbrug is gebleken dat het vervangen en verbreden van de brug niet gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget. De provincie Zuid-Holland zoekt nu naar mogelijkheden om de huidige brug te vervangen binnen de gegeven financiële kaders. Hierbij kijkt ze ook nadrukkelijk naar een vaste variant.

Waterrecreatie Nederland is vanuit haar landelijke taken voor het BRTN, het borgen en in stand houden van de kwaliteit van het BRTN vaarnetwerk, geconsulteerd. Vertegenwoordigers van het Watersportverbond, HISWA-RECRON en VNM zijn benaderd voor input, alsook de provincie Utrecht. Conclusie is dat een vaste brug niet gewenst is ook al gaat de doorvaarthoogte ten opzichte van de huidige brug in gesloten toestand omhoog met 60 cm. Het niet vervangen door een beweegbare brug staat haaks op de uitgangspunten van de BRTN – “Houden wat je hebt”. Daarbij heeft de provincie Utrecht geïnvesteerd in het mogelijk maken van de BRTN classificatie BZM. Met een nieuwe vaste brug zal de classificatie voor zeilboten verloren gaan voor dit water.

Sloop oude Zaanbrug

De Zaan is een belangrijke vaarweg in het BRTN. De provincie Noord-Holland is bezig om de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer te vervangen. Samen met partners uit het waterrecreatie netwerk worden de belangen van de recreatievaart bij de bouw van de nieuwe Zaanbrug ingebracht. Hierbij is in de regio het Watersportverbond nauw betrokken. In een eerder stadium is input verkregen van onder andere het VNM. De tijdelijke brug naast de oude Zaanbrug is bijna gereed. De komende tijd worden de systemen van de tijdelijke brug getest. Eind juli zal die brug in gebruik worden genomen. Daarna wordt de ‘oude’ Zaanbrug gesloopt.

Als de tijdelijke brug in gebruik genomen is, moet het scheepvaartverkeer rekening houden met beperkte doorvaartmogelijkheden vanwege aangepaste bedientijden en langere wachttijden dan gebruikelijk. De tijdelijke brug opent en sluit minder snel dan de oude Zaanbrug. Ook is de tijdelijke brug slechts 1,20 meter hoog. Op doordeweekse dagen wordt de brug van maandag tot en met vrijdag maximaal eens per half uur voor de scheepvaart bediend, met uitzondering van de spitsuren (07.30 – 8.30 uur en tussen 16.00 – 18.00 uur). Op zaterdag en zondag wordt de tijdelijke brug maximaal eens per half uur op aanbod bediend. In de weken na de ingebruikname is er scheepvaartbegeleiding ter plekke aanwezig om alle vaarweggebruikers goed lang de dan nieuwe situatie te leiden. Vanaf 15 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en eind augustus start de daadwerkelijke sloop. Er wordt gesloopt vanaf de landhoofden. De hinder zal naar verwachting beperkt zijn. De oplevering van de vernieuwde Zaanbrug staat gepland voor eind 2023.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter