Rijkswaterstaat: mogelijk langere wachttijden bij bruggen en sluizen door personeelskrapte

http://bediencentrale-rws-oranjesluizen
14 juli 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Wie komende zomer het water op gaat doet er goed aan voor vertrek zijn route te checken op Vaarweginformatie.nl. Rijkswaterstaat laat weten dat er grote druk staat op de roosters deze zomerperiode. Er is overal bediening, maar door ziekte en personeelskrapte is de rek eruit bij het inzetten van reservediensten of invallers.

Daarom kan het soms voorkomen dat er langere wachttijden ontstaan en Rijkswaterstaat niet overal volgens normale bedieningsregime kan bedienen.

Concessies

Rijkswaterstaat laat weten: “Door een oplopend ziekteverzuim in combinatie met vakantieverlof en beperkte beschikbaarheid van personeel bij onze inhuurpartners kan het voorkomen dat er in uitzonderlijke gevallen concessies moeten worden gedaan in de dienstverlening. Rijkswaterstaat hanteert protocollen en verdringingsreeksen (het openhouden van een ‘corridor’ is belangrijk) in het geval van uitval van personeel. Daarbij staat veiligheid voorop en doen we er alles aan de gevolgen voor de dienstverlening aan vaarweggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Tevens zijn er zogenaamde continuïteitsplannen opgesteld om de brug- en sluisbediening op basis van een verdringingsreeks zoveel mogelijk door te laten gaan in het geval van onverwachte personele uitval.”

Krapte

Overigens is het niet gezegd dát er hinder zal optreden. RWS meldt dat er in principe genoeg personeel is om te kunnen werken volgens het normale bedienregime dat geldt in de zomerperiode, maar dat de rek eruit is bij het inschakelen van reservediensten of invallers bij ziekte.

“Wij vinden het erg vervelend dat er mogelijk (kortstondig) hinder kan ontstaan voor de vaarweggebruikers, doordat wij onze dienstverlening noodgedwongen tijdelijk moeten afschalen. Als dit daadwerkelijk aan de orde is, dan zullen we via de gebruikelijke weg (BAS-bericht, vaarweginformatie.nl) informeren”. Ga dus goed voorbereid op reis en check altijd www.vaarweginformatie.nl voor vertrek.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter