Toekomstbeeld Schiezone gepresenteerd: natuurlijk, bereikbaar én klimaatbestendig

26 oktober 2022  Laatste update: 20 maart 2023

Een aantal organisaties in en rond de rivier de Schie heeft zich op initiatief van de provincie Zuid-Holland gebogen over de vraag hoe deze zone ook in 2030 en daarna aantrekkelijk blijft. Met als resultaat een toekomstbeeld, een schets hoe het gebied eruit zou kunnen zien.

Schie

De Schie en het gebied erom heen vormt een levensader tussen Delft en Rotterdam en Schiedam: er wordt druk gevaren, gefietst en gewandeld. Het ligt in een deel van Nederland dat nu al redelijk vol is en in de toekomst alleen maar drukker wordt. Daarom heeft een aantal organisaties in en rond dit gebied op initiatief van de provincie Zuid-Holland zich gebogen over de vraag hoe deze zone ook in 2030 en daarna aantrekkelijk blijft. Met als resultaat een toekomstbeeld Schiezone als Habitat, een schets hoe het gebied eruit zou kunnen zien.

Het toekomstbeeld is geen blauwdruk en heeft geen officiële status. Ook hebben bewoners in het gebied hier nog niet op kunnen reageren. Toch is de toegevoegde waarde van het document groot, aldus gedeputeerde Anne Koning: “Het laat zien welke kansen er liggen. Daarmee biedt het een goed vertrekpunt voor nadere bespreking en uitwerking. Want rondom de Schie liggen volop recreatiegebieden en het prachtige polderlandschap van Midden-Delfland. Met volop kansen om deze zone nog aantrekkelijker te maken.”

De Schiezone ligt (groten)deels in het hart van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.  In het Halfwegadvies voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland (BPL) dat dit jaar is uitgebracht werd ervoor gepleit om extra op deze zone in te zetten en te verbinden met de verstedelijkingsagenda van het Rijk. Vandaar dat er nu een voorstel voorligt bij Provinciale Staten: investeer in de Schiezone voor meer en beter beleefbaar groen met meer kwaliteit dicht bij de stad. Door de pandemie werd het belang van dit groen nog eens extra duidelijk.

Gevarieerder en gezoneerd

Hoe kan de Schiezone goed bereikbaar blijven? Hoe kunnen stad en land beter verbonden worden? In het Toekomstbeeld Schiezone staat beschreven hoe hier op harmonieuze wijze ruimte kan worden geboden aan recreanten, nieuwe bewoners, bedrijvigheid én natuur. Want het natuurlijke karakter van de Schiezone, met plek voor dieren en groen, willen de betrokken gebiedspartijen behouden. Tot slot is er ook de wens om de Schiezone gevarieerder te maken zodat dit gebied meer te bieden heeft. Dat kan door meer ruimte te geven aan groen en water en betere verbindingen voor fietsers en natuur.

Provinciale Staten besluiten 9 november over 3 miljoen voor Schiezone

Op 9 november besluiten Provinciale Staten of ze 3 miljoen euro beschikbaar willen stellen voor onder andere het fiets-ecoduct A13, de landschappelijke inpassing van de Gelatinebrug en de recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef gecombineerd met Abtwoudse bos.

Bron en afbeelding boven: Provincie Zuid-Holland

Vorig artikel Volgend artikel