Kwaliteitsstandaard voor lifeguarding langs Nederlandse kust

http://ondertekening-code-lifeguarding
15 november 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Op 5 november is in Noordwijk de Code Lifeguarding onderschreven door 31 lifeguardorganisaties. Daaronder Reddingsbrigade Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De kern bestaat uit twintig werkprincipes die het toezicht en de hulpverlening langs de hele Nederlandse kust betreffen. Deze werkprincipes gelden voortaan als een minimale kwaliteitsstandaard; van de Waddeneilanden tot aan de grens met België.

De twintig werkprincipes zijn het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld door het projectteam van Het Strand Veilig, met inbreng vanuit de verschillende lifeguardorganisaties.

Betrokkenheid

”Hiermee is voor het eerst in de ongeveer honderdjarige historie van strandtoezicht langs de Nederlandse kust één kwaliteitsstandaard geformuleerd, die geldt voor alle betrokken organisaties”, stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. ”Het spreekt tot de verbeelding dat meer dan vijftig lifeguards hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit ‘pact’. Dit toont de betrokkenheid.”

Meerwaarde

Ook de KNRM is verheugd over deze kwaliteitsstandaard voor de hele Nederlandse kust. Directeur Jacob Tas ziet een meerwaarde: ”Veel wordt lokaal goed georganiseerd, maar landelijk waren er nog nooit afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau dat we als lifeguards met elkaar nastreven. Een standaard waar partijen zichzelf en elkaar op kunnen toetsen. Veel doen we hetzelfde, maar veel kunnen we nog van elkaar leren. Vanuit de toetsing kunnen leerpunten worden opgepakt om het lifeguardwerk te verbeteren. Ook kunnen er met behulp van de Code afspraken gemaakt worden met partners om het minimale kwaliteitsniveau te borgen. Het is een grote en belangrijke stap voorwaarts.”

Duidelijkheid

De Code geeft duidelijkheid over aspecten in de breedte van toezicht en hulpverlening langs de Nederlandse kust; onderwerpen als uitrusting, opleidingsniveau, materiaaleisen, communicatiemiddelen en kwaliteit van de dienstverlening zijn erin opgenomen. Alle informatie over de ‘Code Lifeguarding‘  staat op de website van ‘Het Strand Veilig’.

Via: Reddingsbrigade Nederland, foto: SHe fotografie 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter